Gå til hovedinnhold

Gaza: Vi gjør alt vi kan for å beskytte barna

Ingen steder i verden har det barn det verre nå, enn i Gaza. Daglig blir deres grunnleggende rettigheter, som retten til liv, overlevelse og beskyttelse, brutt. SOS-barnebyer fortsetter jobben med å hjelpe familier, beskytte og ta vare på barn.

07. mars 2024

Se filmen om situasjonen i Gaza og hvordan SOS-barnebyer jobber:

Dette gjør SOS-barnebyer i Palestina

Omsorg og beskyttelse: I krigssonen jobber SOS-barnebyer for å beskytte og ta vare på barn som er alene. I tillegg til 76 barn som allerede bodde i SOS-barnebyers fosterfamilier i Rafah, før den siste eskaleringen, skal SOS-barnebyer i første omgang ta vare på 55 barn som er blitt alene siden 7. oktober. Dette antallet vil øke.  

Psykisk førstehjelp: Det er viktig at barna som har vært vitne til krigshandlingene så fort som mulig får bearbeidet de traumatiske opplevelsene. I Gaza og på Vestbredden har 130 barn fått psykologisk førstehjelp.  

Mat til barna: Over tusen familier på Gazastripen og på Vestbredden har mottatt kontantkuponger for å få kjøpt mat og andre nødvendige varer.  

Beskyttelse for barnefamilier: SOS-barnebyer i Palestina har gitt beskyttelse til over 400 barn og familiemedlemmene deres på Gazastripen og Vestbredden.

Lek og aktiviteter: Det er viktig for at barna skal kunne å bearbeide traumer, og føle en viss normalitet i en tøff hverdag. Nærmere 400 barn har deltatt på aktivitetene SOS-barnebyer har gjennomført i Gaza og Vestbredden.