Kan jeg gi gaver til fadderbarnet?

Hvis du vil gi gaver til fadderbarnet ditt, i forbindelse med høytider, bursdager eller andre viktige merkedager, kan vi hjelpe deg med det.

Pakker til fadderbarnet

Mange ønsker å sende gaver til fadderbarnet til jul og bursdager. Dette setter barna pris på, men siden postgangen kan være utfordrende anbefaler vi å sende små, rimelige gaver, og gjerne noe som kan komme flere til gode.

Gaver må frankeres som brev slik at barnebyen slipper å betale gebyr for å motta gaven.

Pengegave til fadderbarnet

Hvis du vil gi personlige pengegaver til fadderbarnet ditt, i forbindelse med høytider, bursdager eller andre viktige merkedager, kan vi hjelpe deg med det.

Alle pengegaver utenom fadderbidraget går direkte til fadderbarnet. Pengene settes på en sparekonto. Disse midlene brukes til høyere utdanning, kjøp av leilighet eller oppstart av egen virksomhet. I samråd med fadderbarna sørger SOS-barnebyer for at de oppsparte midlene blir brukt til det beste for barnet, og med hans/hennes fremtid i tankene.

Du får egne gavegiroer i posten, som kan brukes til å sende pengegaver. Kontoinformasjon finner du i presentasjonen av fadderbarnet eller barnebyen.

Her finner du flere spørsmål og svar.

 

Bli fadder

Over hele verden er det barn som enten har mistet mamma og pappa eller har omsorgspersoner som ikke klarer å ta var på dem. Det er disse barna som får et nytt hjem i SOS-barnebyer.

Bidra til å gi et barn omsorg, kjærlighet og en ny start!