Gå til hovedinnhold

Takk for at du bryr deg

Alle barn trenger noen som er der for dem, uansett hva. Dessverre lever over to hundre millioner barn uten familie, eller i fare for å miste familien sin. Du er viktig, for du bidrar til at flere barn vokser opp i trygge omgivelser, slik som alle barn fortjener. Takket være deg kan flere barn fortsette å være barn

Som fast giver i SOS-Barnebyer er du med på å:

  • Jobbe mot vårt felles mål: Ingen barn skal vokse opp alene
  • Beskytte barn mot vold Hjelpe barn rammet av katastrofer Gi barn og unge mulighet for lek, skolegang og utdanning Jobbe for barns rettigheter - over hele verden. 
  • Hjelpe barn rammet av katastrofer
  • Gi barn og unge muliget for lek, skolegang og utdanning
  • Jobbe for barns rettigheter - over hele verden

Hvorfor trenger barna din hjelp?

Som fast giver bidrar til at familier i krise får støtten de trenger for å holde sammen og være det beste stedet for barna å vokse opp. Du bidrar til at barn som er alene får foreldre. Uten deg hadde det ikke vært mulig å gi disse barna en trygg og god barndom med den omsorgen de har krav på.

Sammen med lokale partnere styrker vi lokalsamfunn slik at flere barn og familier får en bedre livssituasjon. Vi er der så lenge barna trenger oss, både i humanitære kriser, men også i en vanskelig hverdag. Vi sikrer barn god omsorg og påvirker politiske prosesser som styrker alle barns rettigheter.

Du blir med på å hjelpe barn i 137 land over hele verden.