Gå til hovedinnhold

Jobbmulighetene etter universitetet var få, derfor bestemte Ayman og Abdi seg til å skape noe sammen.

Se filmen her:

Arbeidsmarkedet er verst for de unge

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) siste rapport som tegner et dystert bilde av den globale arbeidsløsheten blant unge. Rekordmange unge i alderen 15-24 år har problemer med å finne og beholde anstendig arbeid. Unge kvinners og menns arbeidsledighet er tre ganger høyere enn for de som er eldre. Mer enn én av fem – eller 23,5 prosent – av unge mennesker er verken i arbeid, utdanning eller opplæring.

Gir unge arbeidslivstrening

SOS-barnebyers inntektsskapende aktiviteter og arbeidslivstrening gir unge som lever i en sårbar situasjon og foreldre med forsørgeransvar nye muligheter.

Vi dekker skoleutgifter, utdanningsstipend, gir arbeidstrening og støtte til oppstartsbedrifter. Sammen med lokale aktører som kjenner samfunnet og behovene, investerer vi i prosjekter som gir flere og stabile arbeidsplasser. 

Tilgang til utdanning, arbeidstrening og langsiktig sysselsetting, er nødvendig for å sikre de unges fremtid. SOS-barnebyer gir unge og familier muligheter der de er, slik at de kan etablere seg i sitt lokalsamfunn og bidra som aktive samfunnsborgere.

Les mer om hvordan SOS-barnebyer jobber med å få unge på arbeidsmarkedet.