Gå til hovedinnhold

Familier kommer til å kollapse

Omtrent halvparten av barn sør for Sahara uten foreldre bor hos besteforeldrene sine. Ettersom eldre mennesker er svært utsatt for korona, kan dette ha massive konsekvenser for barna som står igjen.

27. april 2020

I mange av landene sør for Sahara har hiv/aids-epidemien allerede tatt livet av svært mange i foreldregenerasjonen, og mange barn lever i familier ledet av besteforeldre. Studier fra fem afrikanske land viser at over halvparten av de barna som har mistet begge foreldrene bor hos besteforeldrene. For eksempel er 12 prosent av alle husholdninger i Sør-Afrika ledet av besteforeldre.

– Når vi vet at korona har høy dødelig blant gamle og mennesker med underliggende sykdom, er det stor fare for at denne pandemien vil etterlate seg et høyt antall barn uten omsorg, advarer Sissel Aarak, fungerende generalsekretær i SOS-barnebyer.

- Jeg vil aldri glemme de barna jeg har møtt som forteller hvordan de ikke kunne gjøre noe annet enn å se sine foreldre dø. Det var ingen hjelp å få, og ofte klandrer de seg selv for ikke å ha klart å redde dem. Jeg frykter flere slike samtaler i fremtiden.


Et dårlig rustet helsevesen og en høy andel av fattigdom i befolkningen gjør menneskene her langt mer sårbare enn de landene som så langt har fått viruset. Aarak er svært bekymret for konsekvensene for barna som lever i marginaliserte familier. 

– Her snakker vi om land med lite utbygd helsesystemer, og hvor mange barn og voksne allerede har en utfordrende helsesituasjon. I tillegg bor folk tett og har dårligere tilgang til vann, noe som gjør det umulig å følge smittevernreglene om hyppig håndvask og avstand.

 

 

Mange barn lever i familier ledet av besteforeldre. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
Mange barn lever i familier ledet av besteforeldre.

Familien er viktigste sikkerhetsnett

I land som også mangler offentlige barnevernsstrukturer og hvor mange lokalsamfunn allerede er hardt presset, er det ingen som tar omsorgsansvaret for disse barna. SOS-barnebyer har jobbet opp mot og støttet familier i krise i årevis, og ser hver dag hvordan mangel på omsorg fra voksne gjør barn utsatte for utnytting, overgrep og menneskehandel. Uten stabil voksenomsorg får de heller ikke skolegang og faller også utenfor andre tiltak som skal skape vekst og utvikling.

– Dersom de blir hardt rammet av korona, blir situasjonen uholdbar for svært mange barn. Familier kommer til å kollapse, og slik mister barna sikkerhetsnettet sitt. Vi har lenge vært bekymret for omsorgssituasjonen til millioner av barn i denne regionen. Blir de hardt rammet av korona-viruset, går det fra galt til verre, sier Aarak.

Korona-pandemien rammer de verst stilte dobbelt

I tillegg til de direkte konsekvensene av sykdommen, peker Aarak på at en verdenskrise også vil få alvorlige konsekvenser for barn som lever i familier som allerede er på bristepunktet, og ikke bare i Afrika sør for Sahara.


– Vi ser med uro på de langsiktige negative konsekvensene denne verdenskrisen vil få for de barna som trenger vår støtte aller mest. Økonomiske nedgangstider vil ramme den fattige delen av befolkningen på alle verdens kontinenter mye hardere enn oss her hjemme. Derfor er det enormt viktig at Norge, i tillegg til å sikre egen befolkning, også følger utviklingen i andre deler av verden og ikke overlater de som allerede er i en ekstremt sårbar situasjon til seg selv.