Gå til hovedinnhold

Hvorfor er det viktig å tette det digitale gapet?

I 2023 vil 90 prosent av alle arbeidsplasser kreve digital kompetanse. Hvis vi ikke handler nå, vil en hel generasjon barn havne utenfor og ulikhetene i verden vil vokse ytterligere.

346 millioner barn og unge står utenfor den digitale verden i dag. Det er et enormt digitalt gap, som Covid-19-pandemien har gjort enda bredere. Igjen er det barna som lever i de mest utsatte situasjonene hver eneste dag, og som har det tøffeste utgangspunktet, som lider mest. De mangler tilgang på de tekniske fellesgodene. Dette får fatale ringvirkninger for hele deres fremtid.

Internett og sosiale medier er med å forme identitet, bringer mennesker sammen, og er den fremste metoden for å opprettholde kontakt, og skape arbeidsmuligheterI 2023 antar man at 90 prosent av alle arbeidsplasser krever digital kompetanse. Resultatet er at sammen med lese- og skriveferdigheter, har digitale evner blitt helt grunnleggende.

For å hindre at ulikhetene i verden vokser enda mer, må vi ta digitalisering på alvor. Hvis vi ikke handler nå, vil en hel generasjon utsatte barn havne utenfor. Vi jobber for å skape et rom der barna får sjansen til å ta steget inn i den digitale verden, være trygge i den, og forstå tiden de lever i. Sammen kan vi sikre at de er rustet for fremtiden. Dette gjør vi gjennom ulike initiativ i flere av landene vi er til stedet i.

Turid Weisser, rådgiver næringsliv

Turid Weisser, Relasjonsansvarlig

Hva gjør vi får å tette det digitale gapet?

SOS-barnebyer jobber for å tette det digitale gapet, og gi marginaliserte barn og unge like muligheter gjennom teknologi. Sammen med samarbeidspartnerne våre digitaliserer vi barnebyer og lokalsamfunn. Vi setter opp IT-senter, gir tilgang til internett, og ivaretar kompetanse og sikkerhet på nett. På den måten får barn og unge verktøyene til å lykkes i den teknologiske fremtiden.

Tre jenter fra SOS-barnebyer Filippinene sitter ute og jobber med PCen. De smiler og engasjerte.
På Filippinene er det mange barn og unge som er en del av våre digitaliseringsprogrammer.

Vi har tidligere jobbet med prosjektet "Digital Village", som hovedsaklig handlet om digitalisering av våre barnebyer. Dette har vært et vellykket prosjekt i flere land, som varte fra 2018 til 2022. Totalt nådde vi ut til over 21 000 barn, ungdom og omsorgspersoner i SOS-barnebyer program, som fikk tilgang til digitalt utstyr og opplæring.

Med støtte fra våre partnere Accenture, Elkjøp, SkagenFondene, Eplehuset og SYSCO satt vi opp IT-senter, ga tilgang til internett og gjennomførte opplæring. 

I dag jobber vi fremdeles med å tette det digitale gapet og redusere digitalt utenforskap gjennom andre initiativ og program som skal hjelpe hele lokalsamfunn. 

Et av våre nåværende prosjekt er en digital learning hub i Nairobi, Kenya, hvor vi jobber sammen med vår partner CISCO, for å tilby opplæring og andre digitale tjenester for både barn og unge, barne- og ungdomsarbeidere. 

Isabelle Ringnes, Tech- og likestillingsentreprenør, 
Co-Founder av Digital Village-initiativet i Norge 

Isabelle Ringnes:

Tech- og likestillingsentreprenør | Ambassadør for SOS-barnebyer og Co-Founder av Digital Village-initiativet:

«Det er vårt felles ansvar å sørge for at alle barn får tilgang til den digitale verden. En verden vi er blitt helt avhengig av for å leve livene våre, og som alle bør inkluderes i og kunne høste godene av. 

 

 

Å tilrettelegge for at barn og unge med utfordrende levekår kan få mulighet til å lære seg digitale verktøy og kommunisere via internett er blant de største mulighetene vi kan skape, og det skulle bare mangle at vi gjør alt vi kan for å gjøre en forskjell for fremtiden».

Les hele intervjuet med Isabelle her.

Hvordan bli vår partner? 

To jenter, i rød skoleuniform, fra SOS-barnebyer i Kenya sitter og jobber konsentrer foran PCen. Foto: Ahmed Mihaimeed
To jenter som er en del av et digitaliseringsprogram i Kenya, jobber konsentrert.

Det er mange måter dere kan bidra til å bekjempe digitalt utenforskap på, både med finansielle midler og deling av fagkompetanse og digital ekspertise.

Hva kan vi tilføre dere som partner? 

Sammen kan vi posisjonere deres bedrift som en viktig pådriver for at ingen skal havne utenfor den digitale verden. Som samarbeidspartner av SOS-barnebyer er du med å tette det digitale gapet!

EFFEKT OG RESULTATER

  • Profiler bedriften som samfunnsansvarlig og tydeliggjør deres CSR-strategi
  • Skap synlige resultater
  • Jobbe målrettet for å nå FNs bærekraftsmål
  • Mulighet for mentorskapsprogrammer der dine ansatte kan få added value i sin arbeidshverdag

SYNLIGHET OG POSISJONERING

  • Bygge omdømme og synlighet
  • Employee Branding - sikre en sterk posisjon i søken etter unge talenter
  • Få tilgang til relevant innhold fra SOS-barnebyer til både intern og ekstern bruk

ENGASJEMENT OG AKTIVERING

  • Skap felles verdier internt
  • Mulighet til å delta og bidra på tech- og inkluderings-arrangementer i Norge
  • Få innsikt og kompetanse som vil engasjere ansatte og kunder

Har din bedrift en ambisjon om å være en samfunnsaktør som styrker utsatte barn og unge til å møte en digital fremtid?

Ta kontakt med oss for å høre mer om samarbeidsmuligheter. 

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål?

Kontakt Turid Weisser
Mobil: 480 05 167

Tusen takk til våre partnere:

Logo Elkjøpfondet     Accenture logo

Eplehuset logo   SKAGEN Fondene logo

Sysco logo

 

Digital inkludering i Norge

Mobiltelefon
Mange barn og unge i Norge har ikke tilgang til internett og datautstyr hjemme.

Det finnes et digitalt gap også i Norge. Barn og unge fra vanskeligstilte familier eller institusjoner har ikke alltid tilgang på den teknologien som deres klassekamerater og omgangskrets har.

Det finnes dessuten 400 000 nordmenn som ikke benytter seg av internett, og 1/3 av Norges befolkning opplyser at de synes det er utfordrende å henge med i den digitale utviklingen.

Internett og teknologi skal samle mennesker, og skape kontakt, muligheter og løsninger, ikke splitte og skape urettferdighet.

Gjennom arrangementer og engasjement jobber vi tett med norske organisasjoner for å tette det digitale gapet her hjemme. Det oppstår en vinn-vinn-situasjon der samarbeidspartnere støtter de digitale barnebyene i utviklingsland, samtidig som vi gjennomfører lokale aktiviteter som sikrer synlighet og engasjement for prosjektet og forebygger digitalt utenforskap i Norge.

Våre samarbeidsorganisasjoner i Norge:

Bærekraftig utvikling

Vi vil jobbe sammen for å nå FNs bærekraftsmål! Med vårt arbeid for å tette det digitale gapet sikter vi mot en bedre og sterkere fremtid gjennom god utdanning, flere muligheter, likestilling og rettferdighet.

FNs bærekraftsmål: Sikre god utdanning for alle

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning

Alle barn har lik rett til kvalitetsutdanning. Vi støtter familier slik at barn får et undervisningstilbud helt fra barnehagestadiet, gjennom grunnskolen og til relevant yrkesopplæring eller annen høyere utdanning.

FNs bærekraftsmål: Likestilling

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

SOS-barnebyer jobber for å sikre like muligheter til utdanning for jenter og gutter. Likestillingsprogrammet Grieg Gender Challenge ble etablert i 2012 og legger spesielt vekt på jenters tilgang til god og relevant utdanning.
FNs bærekraftsmål: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig for alle

Vi støtter ungdom uten foreldreomsorg, slik at de får utdanning eller yrkesopplæring. Gjennom SOS-familieprogram gis omsorgspersoner i utsatte familier tilgang til opplæring og støtte til å etablere egen inntekt.
FNs bærekraftsmål: Redusere ulikheter

Redusere ulikhet i og mellom land

Vi jobber for å få på plass lover og praksis som sikrer like rettigheter til utdanning og helsetilbud for alle, og som forhindrer stigmatisering, utestenging og diskriminering. Spesielt barn og kvinner må beskyttes.

Mor og to barn fra Bolivia ser på PC sammen. Foto: Mijhail-Calle
SOS-barnebyer støtter familier i lokalsamfunnene med digitalt utstyr og nettilgang.