Play

DEN NØDVENDIGE OMSORGEN

Barn er løsningen på fremtidens utfordringer. Men skal de bli i stand til å kjempe, trenger de deg i dag. Du kan gi dem den omsorgen og utdanningen de trenger nå for å kunne endre verden for alltid.

Bidraget fra deg blir fordelt på denne måten

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon