Hvert tiende barn i verden er uten eller risikerer å miste stabil omsorg fra voksne. Foto: Jens Honore

Den nødvendige omsorgen

Barn trenger omsorg for å utvikle seg og få tilgang til skole og helsetjenester. Det å sikre at alle barn i en utsatt livssituasjon får vokse opp med stabil foreldreomsorg er nødvendig for å nå bærekraftsmålene og skape utvikling for mennesker og samfunn.

SOS-barnebyers internasjonale rettighetskampanje Ingen barn skal vokse opp alene, sier at hvert tiende barn i verden er uten eller risikerer å miste stabil omsorg fra voksne.

Omsorg er lønnsomt

I en ny rapport viser SOS-barnebyer hva som ligger bak den alvorlige konklusjonen om at 1 av 10 barn har mistet eller lever i så svake familier at de risikerer å miste stabil omsorg fra trygge voksne. Og hvordan god og stabil foreldreomsorg for de 220 millioner barna er blant de aller beste og mest lønnsomme investeringene for verdenssamfunnet.

Samfunnet mister viktig ressurs

I mange lokalsamfunn i verden lever mennesker i en negativ spiral av fattigdom, dårlig helse, vold og utnyttelse. Så lenge mennesker er uten muligheten til å selv kunne endre livssituasjonen til det bedre, går samfunnet glipp av viktige menneskelige ressurser, og lokalsamfunn blir en utgiftspost på nasjonale velferds- og internasjonale bistandsbudsjett.

Særlig utgjør vold mot barn en enormt høy økonomisk kostnad.

Kan snu spiralen

Samtidig ser vi at å sikre barn god og stabil omsorg – at de har noen som tar dem med til helsestasjonen, sørger for at de kommer seg på skolen, har nok å spise, noen som skaper gode relasjoner og gir oppmuntring og støtte fra vugge til arbeidskraft, kan snu denne negative spiralen.

Ingen barn alene

Skal vi nå de ambisiøse bærekraftsmålene, inkludert løftet om leave no one behind, og sikre at barn får oppfylt de rettighetene som er nedfelt i FNs barnekonvensjon, må verdenssamfunnet prioritere tiltak som sørger for at ingen barn vokser opp alene.

Les rapporten her:  OMSORGSEFFEKTEN_rapport_2017.pdf

 

Våre tema