Gå til hovedinnhold

Du kan snu livet til barn som Maya!

– Jeg føler meg ikke trygg her, sa Maya

Farene var mange, og etter mørkets frembrudd var det ikke trygt å bevege seg utenfor teltveggene. – Vi bodde rett ved jungelen, og det var ville dyr der. 

Men det Maya fryktet aller mest, var fulle menn som oppholdt seg på barene rett ved siden av. – Det var ikke trygt å gå ute alene eller å bli igjen i teltet alene. 

Maya ønsket seg beskyttelse og et trygt sted å bo. Alle barn skal vokse opp i en familie som gir omsorg, trygghet og kjærlighet!

De aller mest sårbare barna

Som fadder vil du gi de mest sårbare barna beskyttelse og et trygt sted å vokse opp, kjærlighet og omsorgsfulle rammer i en SOS-familie.

Du støtter også familier i lokalsamfunnet slik at de kan klare å ta vare på barna sine, og selv gi dem en fremtid. Som SOS-fadder skaper du varige endringer både for det enkelte barn og samfunnet de er en del av.

Når du blir fadder for et barn:

  • kan du glede deg til å få bilde og informasjon om fadderbarnet ditt om en ukes tid 
  • velger du selv hvor i verden du vil bidra
  • får du brev fra barnebyen to ganger i året, med siste nytt om fadderbarnet ditt og livet i barnebyen 
  • får du nyhetsbrev og vårt digitale magasin tilsendt per e-post. Der kan du lese mer om det arbeidet for verdens mest utsatte barn som du bidrar til

Fordeling av inntektene

Av støtten du gir går 81 prosent til barna og lokalsamfunnet, 1 prosent til administrasjon og 18 prosent til å skaffe nye midler.

86 prosent går til barna og lokalsamfunnet, 1 prosent til administrasjon og 13 prosent til å skaffe nye midler.