Gå til hovedinnhold

Hellas: - Du ser frykten i barnas øyne. De sliter med å overleve og trenger akutt hjelp.

Lena, sosialarbeider i SOS-barnebyer.

Barna som lider på flukt

Over 3 500 barn og unge er alene i Hellas nå, og mer enn 2 500 av disse har ikke et sted å bo. De lever under forferdelige forhold. Mange bor i nedlagte flyktningleirer, på gata eller tilbringer tiden på politistasjonen, i påvente av et sted å bo. For alt for mange er hverdagen uutholdelig tøff. Barn ned i 10-års alderen forsøker å ta sitt eget liv. SOS-barnebyer jobber med å gi beskyttelse og hjelp til barn og unge som har flyktet alene. 

Jamal mistet mamma i flukten

Jamal (15) flyktet fra Afghanistan sammen med moren da han var 13 år. Moren ble borte i fjellene under flukten og han måtte fortsette alene. Jamal er én av mange barn som er alene i Hellas.

Takk for at du er en som bryr deg!

Katastrofefondet

Alle inntektene går til SOS-barnebyers Katastrofefond, som er øremerket nødhjelpsarbeid til barn og familier som er rammet av krig og katastrofer. Med din hjelp kan vi nå enda flere med livsviktig bistand, og gi hjelp til barn i nød og bidra til at de får en langsiktig omsorg.

*Av hensyn til personvernet er navnet endret.