Gå til hovedinnhold

Til kontaktperson

Her er praktisk informasjon til kontaktpersonen i bedriften.

Ved å være SOS-bedriftsfadder er din bedrift med på et langsiktig spleiselag for å gi barn et trygt hjem. Sammen med andre bedrifter finansierer dere SOS-barnebyen i Ngabu og gir barna der muligheten til å bli selvstendige voksne og bidra i sitt eget samfunn.

På disse nettsidene finner du informasjon, bilder og materiell til å synliggjøre bedriftens engasjement internt og eksternt.

Vi vil be deg om ikke å legge url til 'Min Side' tilgjengelig på bedriftens nettsider, men kopierer relevant informasjon og legger på egne intranett og internettsider.

Magasinet SOS-barnebyer

Hvert kvartal mottar du magasinet ”SOS-barnebyer”. Du velger selv hvor mange eksemplarer dere ønsker. Legg magasinet i resepsjonen eller i kantina slik at ansatte og forbindelser får mulighet til å lese om SOS-barnebyers aktiviteter over hele verden.

Hva fadderbidraget brukes til

Bedriftens bidrag blir benyttet til å dekke driftsomkostningene til ett eller flere av enkeltprogrammene som inngår i SOS-barnebyers virksomhet i Ngabu. Dette er for eksempel mat, klær, skolebøker og medisiner til barna og lønn til de voksne som har den daglige omsorgen for barna.

Av fadderbidraget ditt går 85 prosent til formålet og 15 prosent til administrasjon. Barnebyen og tilhørende SOS-program der bedriften er fadder får 55 prosent av fadderbidraget, SOS-program andre steder i verden får 30 prosent. En slik fordeling sikrer at alle SOS-barnebyers program på verdensbasis mottar den støtte de trenger.Takket være bidraget fra din bedrift kan vi gi barna i SOS-barnebyers programmer en god oppvekst og utdanning, og forebygge at flere barn blir alene.

Betaling av fadderbidrag

Som SOS-bedriftsfadder betaler bedriften et fast beløp i året. SOS-barnebyer sender én gang i året ut giro på avtalt støttebeløp. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker en annen betalingstermin for den årlige støtten. SOS-barnebyer tilbyr også eFaktura.

Økonomisk sikkerhet

SOS-barnebyer Norge er forpliktet til å utarbeide årsregnskap som kontrolleres av autorisert ekstern revisor. Revisorrapporter oversendes årlig til SOS Children´s Villages International i Østerrike. Samme forpliktelser gjelder for SOS-barnebyer i alle land.

SOS-barnebyer Norge er tilsluttet Innsamlingskontrollen i Norge og sender inn årsregnskap til Brønnøysundregistrene, samt til Innsamlingskontrollen. I tillegg offentliggjøres regnskapet i magasinet SOS-barnebyer nr. 2 hvert år.

Skattefradrag

Når SOS-barnebyer har bedriftens organisasjonsnummer, innrapporterer vi bidragene til skattemyndighetene for at bedriften skal få skattefradrag i henhold til gjeldende regler.

Endringer

Dersom dere endrer kontaktperson, eller annen kontaktinformasjon, eller ønsker å justere antall eksemplarer bedriften mottar av magasinet SOS-barnebyer, ber vi om at dere sender oss en
e-post til bedrift@sos-barnebyer.no eller ringer 02210.