Som fadder for en hel barneby støtter du alle barna der

Stabil og god omsorg i en familie er nødvendig for at barn skal få muligheten til å bli ressurssterke voksne. Grunnlaget for dette legges i de viktige barneårene. Som SOS-fadder bidrar du til at barna får denne trygge plattformen.

Omsorg i en ny familie

En SOS-familie sørger for at barn som ikke har familie som kan ta seg av dem, får en trygg og stabil oppvekst i en omsorgsfull familie. Vi tror på barna og på ressursene som bor i hvert enkelt av dem. Vi vet at barn trenger nærhet, trygghet og stabilitet for å vokse og utvikle seg. Det aller beste er om barn kan få det i sin egen familie. Men når det ikke er et alternativ, mener SOS-barnebyer at det beste er en ny familie, som en SOS-familie.

SOS-familien

Barn i en SOS-familie vokser opp sammen med biologiske søsken og SOS-søsken og får omsorg fra SOS-foreldre – som kan være mor, far eller par. Boligen de bor i er barnas hjem, og boligen kan ligge rundt en tradisjonell barneby eller i et helt vanlig nabolag. Familien har også sin egen SOS-familieassistent som hjelper til i hverdagen.

Et så «normalt» familieliv som mulig

Barna i en SOS-familie får individuell oppfølging basert på deres behov og personlighet, slik som barn i en vanlig familie. Omsorg er et fag SOS-barnebyer tar veldig seriøst. For uansett hva som er årsaken, vil de som vokser opp med tett tilknytning til SOS-barnebyer ha med seg en «tøff bagasje». Derfor er det svært viktig at barna møtes med erfaring, oppdatert fagkompetanse og inngående kjennskap til lokalsamfunnet de er en del av. Det beste for barna er å få en så vanlig oppvekst som mulig, med familie, lek, fritidsaktiviteter, skole, venner og det som hører til barndommen og ungdomstiden.

Barna bor i SOS-familien til det er naturlig at de flytter hjemmefra, for å gå videre på skole eller arbeidet. Det er helt vanlig at barn som har flyttet ut kommer hjem på besøk – og mange SOS-foreldre har en stor flokk barnebarn.

Når du blir SOS-fadder for en barneby får du:

  • bilde og informasjon om barnebyen din om en ukes tid
  • brev fra barnebyen to ganger i året, med siste nytt om livet i barnebyen og hvordan det går med barna der
  • nyhetsbrev og vårt digitale magasin tilsendt per e-post. Der vil du kunne lese mer om at det nytter å hjelpe og resultatene av det du bidrar til

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Våre hjertesaker

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokale ansatte og forankring i 137 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.