Digitale skravlekort

Skravlekortene har blitt et populært samtaleverktøy!

Skravlekortene ble spesielt utviklet med tanke på det første møtet mellom fosterforeldre og fosterbarn. Målet med kortene var i utgangspunktet at barn og unge, på en trygg og morsom måte, skal bli kjent med de voksne, men vi ser at kortene har mange bruksområder både i skolen og i andre settinger der man ønsker å bli mer kjent. Kortene er utviklet av SOS-barnebyer, i samarbeid med med ungdommer fra Løvetannakademiet, designere og SOS-barnebyers samarbeidskommuner i “Under samme tak”-prosjektet.   

Nå er disse kortene også gjort digitalt tilgjengelig, med støtte fra blant annet Kavlifondet.

På www.skravlekort.no kan alle starte et skravlekortspill uten innlogging. SOS-barnebyer lagrer heller ingen informasjon om de som bruker spillet. Det gjør spillet helt trygt å bruke uten fare for at personsensitiv informasjon kommer på avveie. 

De fysiske kortene kan bestilles hos oss av: