En gutt fra et afrikansk land med kort hår, blå t-skjorte og shorts triller en annen gutt i en trillebår. Han har på seg rød og blå t-skjorte og jeans. I bakgrunnen er det solcellepanel montert i stativ på bakken. Foto: Giz

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er rammeverket og grunnpilaren for hvordan vi skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. 

Bærekraftsmålene er en forsterkning av de grunnleggende menneskerettighetene, og sammen med FNs barnekonvensjon og FNs retningslinjer for alternativ omsorg danner dette rammeverket rettesnoren for arbeidet vårt.

Katrine Vincent, fagleder i SOS-barnebyer Norge

Et samarbeid med oss gjør det mulig for din bedrift å bidra til bærekraftsmålene:

Rødt banner med tekst 1 Utrydde fattigdom og hvite figurer av voksne og barn.
SOS-barnebyer styrker familier og gjør dem i stand til å skaffe en stabil inntekt og løfte seg selv ut av fattigdom og utenforskap.
Rød banner med teksten 4 GOD UTDANNING og tegning av en hvit bok og en blyant.
SOS-barnebyer endrer holdninger, og gjør familier i stand til å sende barna på skole. Vi jobber også for å bedre læreforholdene og avskaffe fysisk avstraffing i skolen. I krig og katastrofer sørger vi for trygge soner hvor barn kan leke og lære.
SOS-barnebyer jobber med familier og lokalsamfunn for å endre gammeldagse holdninger til kjønnsroller, med særlig fokus på jenters rettigheter. Vi jobber for at alle barn og unge skal få de samme mulighetene uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og legning.
Banner med rødlilla bakgrunn og hvit tekst: 8 ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST og en hvit graf som peker oppover.
Sammen med partnere sørger SOS-barnebyer for at omsorgspersoner og unge får relevant yrkesopplæring, støtte til etablering av småskala bedrifter og tilgang til mentorordninger.
Blått banner med teksten: 16 MINDRE ULIKHET, og en hvit figur, en fredsdue som sitter på skaftet til en dommerklubbe.
SOS-barnebyer jobber for lovverk og praksis som sikrer like rettigheter til utdanning og helsetilbud for alle. Vi legger til rette for at familier og lokalsamfunn kan bryte spiralen av fattigdom og utenforskap, slik at fremtidige generasjoner kan bli aktive samfunnsaktører.
Banner med mørk blå bakgrunn og teksten: 17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE, og en figur av ringer formet som en blomst.
SOS-barnebyer samarbeider med myndigheter, næringsliv og organisasjoner for at oppnå målene, og sammen med lokale partnere styrker vi lokalsamfunn slik at flere barn og familier får en bedre livssituasjon. Å investere i gode oppvekstsvilkår for barn er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Banner magenta bakgrunn og hvit skrift med FNs bærekraftsmål nr 3: God helse og livskvalitet
Vi jobber for å sikre barn stabile oppvekstsvilkår, med anstendig boforhold, riktig ernæring og oppfølging av både fysisk og psykisk helse.
Banner med rosa bakgrunn og hvit skrift. Bærekraftsmål nr. 10: Mindre ulikhet
Vi jobber for lovverk og praksis som sikrer like rettigheter til utdanning og helsetilbud for alle. Vi legger til rette for at familier og lokalsamfunn kan bryte spiralen av fattigdom og utenforskap, slik at fremtidige generasjoner kan bli aktive samfunnsaktører..

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan samarbeide for å nå bærekraftsmålene?
Ta kontakt med: