En mor som holder rundt og kysser en jente på kinnet, mens jenta smiler bredt med krone på hodet

Bli støttespiller

Bidra til at barn får gode relasjoner og tilhørighet til en familie.

Din bedrift kan gjøre en forskjell for barn over hele verden. 

SOS-barnebyer jobber sammen med familier og lokalsamfunn for å bedre barns oppvekstsvilkår. Med utgangspunkt i de ressursene som finnes i familien, styrker vi de voksnes mulighet til å skaffe familien en stabil inntekt og løfte seg ut av fattigdom. Vi sørger for at barna får skolegang og gir de voksne råd og veiledning i foreldrerollen. Ut fra behov og muligheter bygger vi sterkere lokalsamfunn som er bedre rustet til å støtte andre familier som er i en vanskelig situasjon. Men vi greier det ikke på egen hånd. Klimaendringer, væpnede konflikter, matmangel og inflasjon gjør at flere hundre millioner barn er alene eller står i akutt fare for å bli det.      

Skal vi nå flere må myndigheter, næringsliv og organisasjoner som oss finne nye måter å jobbe sammen på. De som før satt nederst ved bordet må bli dem som setter dagsorden. Vi jobber derfor også for «å snu makta». De som er aller nærmest barna og familiene, har den beste oversikten og kunnskapen om hva de trenger for å få en bedre hverdag. 

Gutt fra Haiti smårutete skjorte i rødt og hvitt pusser av ei hvit tavle. Han smiler. Foto: Daniellea Pererira
Som støttespiller investerer dere i kunnskap, engasjement og overskudd for barn, familier og i FNs bærekraftsmål.   

Vi jobber forebyggende med rotårsakene til at barn blir alene: Fattigdom, psykisk sykdom, vold, rus, krig og konflikt, klimaendringer og naturkatastrofer, og dere vil få jevnlige oppdateringer på arbeidet dere bidrar til i form av antall barn og familier vi når ut til, samt effekten av de ulike programmene vi tilbyr. Og er det et spesielt område dere ønsker informasjon om kan vi skreddersy kommunikasjonsmateriellet dere kan bruke overfor egne ansatte og i ekstern synlighet. For eksempel for temaer som mental helse, eller miljøtiltak.

Tre barn smiler inn i kamera og holder rundt hverandre

Felles verdiskapning 

Vi tror at de beste støttespillerne, er de som også ser verdien av å bidra enten finansielt eller på andre måter. Det er bedrifter, organisasjoner og/eller stiftelser som ved å støtte SOS-barnebyer, er med på å oppfylle sitt eget ønske og mål om å gi tilbake til samfunnet.  

Hva må dere bidra med? 

Beløpskriteriet for å defineres som en støttespiller er mellom 100 000 og 500 000 kroner årlig. Enten med et fast beløp i måneden, eller innbetalinger etter eget ønske. Et alternativ er å bidra med pro bono tjenester som støtter opp under vårt behov og arbeid, med tilsvarende verdi. Det er ikke krav til en kontraktinngåelse med oss, slik det er for våre samarbeidspartnere og hovedsamarbeidspartnere.

Har der spørsmål om det å være støttespiller?
Ta kontakt.