En liten gutt sitter og ser utover ruiner i Gaza etter bombing, 2023. Fotograf: Salah Hosny

Din bedrift kan hjelpe barn som er alene

Ingen barn er mer alene i krig og konflikt enn barn uten omsorg og en familie. Barna er uskyldige i krig, men rammes alltid hardest. Bli med å gjøre en forskjell! Støtt vårt nødhjelpsarbeid nå.

Det er vår plikt å gjøre det vi kan for å ta imot barn som er alene eller har kommet bort fra familien sin.

– En av våre kollegaer i SOS-barnebyer Palestina.

Tusenvis av barn er rammet 

Estimatet fra Euro-Med Monitor er at 25 000 barn har mistet enten en eller begge foreldrene sine siden krigen startet. Tusenvis av disse barna blir tatt vare på av utvidet familie, men noen står også helt alene tilbake. Uten foreldre, søsken eller slekt.

Gi barn den viktigste beskyttelsen

Ved å bidra med en donasjon er dere med å sørge for at barn får omsorgen og beskyttelsen bare en familie kan gi, særlig i kriser. Deres støtte når ut til de mest sårbare barna, både i Gaza og rundt om i verden.

Barn uten foreldre, eller andre omsorgspersoner, trenger voksne som kan gi dem trygghet, sørge for mat og rent vann, samt gi nødvendig hjelp i kritiske situasjoner. Ved å donere hjelper dere barn som ikke har noen å henvende seg til for trøst, sikkerhet eller hjelp til å bearbeide traumatiske opplevelser. Barn som er alene, er dessuten ekstra sårbare for vold og overgrep.

Ved å gi en donasjon er din bedrift med på å gi disse barna tryggheten og beskyttelsen de trenger. 

Barna trenger deres støtte nå og vil trenge det framover.

Vi var der før krigen, vi er der under krigen, og vi blir der etter krigen.

Nødhjelpsarbeidet dere bidrar til

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

Til formålet
87 %
Til innsamling
12 %
Til administrasjon
1 %