Gå til hovedinnhold

SAMFUNNSBYGGER

SOS-barnebyer bygger samfunnet for Malawis mest sårbare barn.

Betydningen av å bygge samfunn

- Når vi bygger barnevennlige samfunn handler det om å oppfylle viktige betingelser for en god barndom, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Sissel Aarak, generalsekretær SOS-barnebyer- Først å forebygge at barnefamilier går i oppløsning, slik at barna kan få god omsorg i sin egen biologiske familie. Dette forutsetter ofte også at familiens materielle situasjon forbedres fra ekstrem fattigdom. En god yrkesutdanning for barnas omsorgspersoner gir barnefamiliene anstendige levevilkår.  Det betyr at barn og voksne kan spise seg mette tre ganger om dagen, at barna kan få gå på skole, og etter hvert få seg en utdannelse eller yrkesopplæring. Å gi trygg omsorg blir også lettere med bedre materielle levekår.

Små investeringer - stor fremgang

SOS-barnebyer bygger samfunn ved å støtte barnefamilier slik at de kan løfte seg ut av fattigdom, og sikre sine barn omsorg og utdanning. Din støtte kan gi hundrevis av barn en god vei inn i fremtiden, og dermed bygge deres samfunn for en bedre fremtid. Vi driver også aktivt opplysningsarbeid i barnas n ærmiljø om barns rettigheter og behov for omsorg, og hvordan dette kan bidra til å snu en negativ utvikling. Sammen med andre organisasjoner arbeider vi aktivt for å endre myndigheters politikk for å bedre barns fremtid. Din støtte vil gi oss mer kraft til å endre samfunn i tråd med FNs  menneskerettigheter og globale bærekraftmål.

Sissel Aarak
generalsekretær SOS-barnebyer

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål: Utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i verden

Fattigdom er den viktigste årsaken til at familier bryter sammen og barn blir overlatt til seg selv i mange deler av verden. Bekjempelse av fattigdom er derfor sentralt i arbeidet til SOS-barnebyer.
FNs bærekraftsmål: God helse

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

En trygg og stabil familie er det beste utgangspunktet for å beskytte barn. Det sikrer barns grunnleggende rettigheter til omsorg og helsetilbud. Vi sørger for at barn og voksne får helseoppfølging.
FNs bærekraftsmål: Sikre god utdanning for alle

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning

Alle barn har lik rett til kvalitetsutdanning. Vi støtter familier slik at barn får et undervisningstilbud helt fra barnehagestadiet, gjennom grunnskolen og til relevant yrkesopplæring eller annen høyere utdanning.

FNs bærekraftsmål: Likestilling

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

SOS-barnebyer jobber for å sikre like muligheter til utdanning for jenter og gutter. Likestillingsprogrammet Grieg Gender Challenge ble etablert i 2012 og legger spesielt vekt på jenters tilgang til god og relevant utdanning.
FNs bærekraftsmål: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig for alle

Vi støtter ungdom uten foreldreomsorg, slik at de får utdanning eller yrkesopplæring. Gjennom SOS-familieprogram gis omsorgspersoner i utsatte familier tilgang til opplæring og støtte til å etablere egen inntekt.
FNs bærekraftsmål: Redusere ulikheter

Redusere ulikhet i og mellom land

Vi jobber for å få på plass lover og praksis som sikrer like rettigheter til utdanning og helsetilbud for alle, og som forhindrer stigmatisering, utestenging og diskriminering. Spesielt barn og kvinner må beskyttes.
FNs bærekraftsmål: Fred og rettferdighet

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling

Sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner. Mange land mangler et godt utbygd offentlig barnevern. SOS-barnebyer jobber sammen med nasjonale myndigheter for å etablere gode barnevernstrukturer som kan støtte utsatte familier og heve kvaliteten på tilbudet.

FNs bærekraftsmål: Samarbeid for å nå målene

Styrke gjennomførings-midlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Stadig flere selskap ser verdien i å investere i arbeid for omsorgsløse barn. Mange trigges av innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål, og SOS-barnebyer har en rekke samarbeidspartnere som jobber aktivt for å nå målene.

Klare-seg-selv-reisen

 • GRUNNLEGGENDE BEHOV

  Sikre barnefamiliene grunnleggende behov som mat, vann, bolig og god omsorg.

 • UTDANNING OG OPPLÆRING

  Sikre barn beskyttelse og utdanning og gi omsorgspersoner kunnskap om barns rettigheter.

 • ØKONOMISK SELVSTENDIGHET

  Bidra til etablering av virksomheter gjennom spare- og lånegrupper og yrkesopplæring.

GRUNNLEGGENDE BEHOV

Sikre barnefamiliene grunnleggende behov som mat, vann, bolig og god omsorg.

UTDANNING OG OPPLÆRING

Sikre barn beskyttelse og utdanning og gi omsorgspersoner kunnskap om barns rettigheter.

ØKONOMISK SELVSTENDIGHET

Bidra til etablering av virksomheter gjennom spare- og lånegrupper og yrkesopplæring.

Utvikling fra 2015 til 2018

Familiens inntekt dekket barnas behov

0%
2015
0%
2018

Barna fikk tre måltider hver dag

0%
2015
0%
2018

Jenter som startet på ungdomsskole

0%
2015
0%
2018

Fra 2020 til 2025 kan du bidra til at

8000

barn får tilstrekkelig omsorg i sin egen familie

1750

familier med totalt 5600 barn klarer seg selv etter fem år

6540

barn får næringsrik mat hver dag takket være økt inntekt i familien

1600

foreldre/ besteforeldre deltar i inntektsgenererende  prosjekter

2000

familier får rehabilitert eller nytt hus

7200

barn har fått ID-papirer

95 %

av barna går på barneskolen.

 

Slik brukes pengene

Infografikk: Slik brukes pengene, sirkeldiagram.

50 % Styrke familier

40 %  Utdanning

7 %  Politisk påvirkningsarbeid

3 % Seksuell og reproduktiv helse

 

 

 

Fakta om barn i Malawi

 • Over en million barn har mistet en av  foreldrene. 140 000 barn har mistet begge.
 • 52 prosent av befolkningen på 17,5 millioner lever i fattigdom, spesielt i rurale områder, hvor det også er usikker tilgang til nok og trygg mat.
 • Ifølge UNICEF fullfører bare 58,5 prosent av barna 4. trinn på skolen.
 • Befolkningsveksten i Malawi er blant de høyeste i verden.

Ta kontakt så ser vi på mulighetene sammen:

Ragnhild Aarnes


Telefon: 90 87 33 35

Bibbi Sørvig


Telefon: 901 75 741