Gå til hovedinnhold

Gi en bedriftsjulegave som gjør en forskjell!

Alle barn, uansett hvor de er, trenger en stabil og god familie. Likevel er barn over hele verden alene, uten omsorg.

Omsorg og en trygg familie burde ikke vært nødvendige ønsker for et barn å ha på ønskelisten sin. Din bedrift kan oppfylle ønskelisten - og endre livet - til barn som er alene, eller står i fare for å bli det.

Bli med oss å beskytte barna som ikke har en stabil familie rundt seg - i krig og konflikt, i naturkatastrofer, på flukt eller i fattigdom. Sammen kan vi nå ut til enda flere barn.

Ved å gi en gave til SOS-barnebyer, er dere med å bidra til en mer sosialt bærekraftig verden. Dere sikrer en trygg oppvekst for den neste generasjonen, og styrker lokalsamfunnet rundt.

Din bedrift kan gi familier muligheten til å bli økonomisk selvstendige, blant annet gjennom låne- og sparegrupper. Foreldre lærer hvordan de kan være en trygg og god forelder, samt hvordan de best kan ta vare på sine barn. Barn og unge får muligheten til å ta en utdanning, få yrkesopplæring og bli en del av den digitaliserte verden. Alt dette er med på å gi barna en trygg oppvekst og et bedre utgangspunkt for et godt liv. En bedriftsjulegave fra dere vil gå til ulike prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt. 

Din bedrift kan gjøre en forskjell. Oppfyll barns ønske nå!

Min korte ønskeliste: "ikke være alene"

Eksempler på hva din bedrift kan bidra til:

  • For 15 000 NOK kan vi gi rundt 150 barn og unge nødvendig psykososial støtte, både individuelt og i grupper (Rwanda).
  • For 25 000 NOK får syv unge omsorgspersoner relevant yrkesopplæring og opplæring i entreprenørskap for å sikre familiens inntektsgrunnlag (Rwanda).
  • For 25 000 NOK får tre ungdommer dekket alle skoleutgifter i ett helt år (Zimbabwe). 
  • For 25 000 NOK kan rundt 800 familier få hjelp til å holde familien samlet ved at foreldre som sender barna sine på gata for å jobbe får opplæring i barns rettigheter, slik at det forhindrer at de fortsetter å sende barna på gata for å jobbe (Etiopia). 
  • For 50 000 NOK får tre barn som har overlevd alvorlige krigsrelaterte skader motta rehabilitering på helsesenter (Ukraina). 
  • For 50 000 NOK får rundt 180 omsorgspersoner foreldreveiledning i trygg omsorg i henhold til barns rettigheter og barns behov (Rwanda).
  • For 50 000 NOK får 50 unge omsorgspersoner en startpakke og mikrofinansiering slik at de kan bli selvstendige og få muligheten til å ta bedre vare på barna sine (Rwanda).

Her finner dere takkemateriell til synliggjøring av støtten

Dette sier våre samarbeidspartnere

- Å bidra til levende og bærekraftige lokalsamfunn er viktig for oss i Moelven. Selskapene våre finner du ofte utenfor de store byene og tettstedene, og vi kjenner godt til styrkene til solide lokalsamfunn. Derfor verdsetter vi virkelig arbeidet SOS-barnebyer gjør. Organisasjonen bygger sterke lokalsamfunn med barn og unge som får muligheter, og som kan og vil utvikle områdene de bor i. Sammen med SOS-barnebyer kan vi bidra til å gjøre en forskjell. Disse barna kan endre verden, og det er vi stolte av å få være en del av.

Morten Kristiansen, konsernsjef i Moelven Industrier

- Partnerskapet mellom Espira og SOS-barnebyer baserer seg på en felles grunnholdning om barns behov for en trygg oppvekst og en trygg omsorgssituasjon. Gjennom dette partnerskapet får ansatte i Espira mulighet til å bidra til en tryggere omsorgssituasjon for mange barn i en sårbar livssituasjon. Med SOS-barnebyer som partner vet vi at våre bidrag kommer barna til god. 

Jens Schei Hansen, tidligere kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira

Våre hjertesaker

Sikre god og stabil omsorg

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokale ansatte og forankring i over 130 land

Lokale ansatte og forankring i over 130 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.