Gå til hovedinnhold

Eksempler på hva en bedriftsgave kan bidra til:

 • 15.000 dekker opplæring for en ungdom i yrkesfag i østlige Afrika
 • 25.000 dekker støtte til skoleutgifter for tre ungdommer i ett år i Zimbabwe
 • 50.000 dekker grunnleggende matbehov for 4 familier i ett år Somalia

Din bedrift kan bidra

Din bedrift kan bidra til å oppfylle barns ønske om å ikke være alene. Gi en bedriftsgave til barna som trenger det aller mest: barna som har mistet eller står i fare for å miste omsorgen fra trygge voksne. 

Ved å gi en gave til SOS-barnebyer bidrar du til en mer sosialt bærekraftig verden. Du bidrar blant annet til:  

 • Mikrolån: Familier som er del av familieprogrammet til SOS-barnebyer får tilbud om mikrolån, som gir dem muligheten til å starte sin egen virksomhet og bli økonomisk selvstendig. Et mikrolån bidrar også til å minke fattigdom, styrke kvinners posisjon i samfunnet og til at barn kommer tilbake til skolen. Mikrolån har effekt både på individ- og familienivå, men også på samfunnsnivå. 
 • Trygg oppvekst: Barn uten omsorg får en trygg familie å vokse opp i og en god fremtid.   
 • Anstendig arbeid og yrkesutdanning: Barn og unge får muligheten til å ta en utdanning, få yrkesopplæring og bli en del av den digitaliserte verden. 
 • Beskyttelse: Barn og unge får beskyttelse mot vold, og får et bedre liv med lysere fremtidsutsikter. 


Tallene som teller og effekten av vårt arbeid: 

 • 90 prosent av foreldrene i SOS-familieprogrammet opplyser at de har dekket minst to av tre grunnleggende behov som bolig, mat og helse. 
 • 98 prosent av barna som har vokst opp i en SOS-familie og som selv har barn, er i dag trygge foreldre som gir god omsorg videre.  
 • 90 prosent av barn og unge som har fått støtte gjennom SOS-barnebyer, skårer høyt undersøkelser om livskvalitet. 
 • 455 360 barn og voksne får i dag støtte gjennom våre forebyggende SOS-familieprogram. 
 • 67 994 barn og unge vokser opp i SOS-familier og andre fosterfamilier 
 • 86 prosent av våre inntekter går til formålet; å sikre omsorg for barn og unge. 

Vi jobber kontinuerlig for å styrke barn gjennom blant annet finansiell støtte for deres familier, utdanning og digitalisering. En gave fra din bedrift vil bidra til at flere barn får et bedre utgangspunkt for et godt liv. Bidraget vil gå til ulike prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt. 

Spørsmål om bedriftsjulegave? Ta kontakt med oss i dag!

Victoria Prøitz

Victoria Prøitz

Rådgiver Næringsliv og partnerskap.

Mobil: 936 91 955

Turid Weisser

Turid Weisser

Partneransvarlig organisasjoner og næringsliv.

Mobil: 480 05 167

Martin Bodd

Martin Bodd

Rådgiver – Små og mellomstore bedrifter.

Mobil: 915 17 140

Våre hjertesaker

Sikre god og stabil omsorg

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokale ansatte og forankring i over 130 land

Lokale ansatte og forankring i over 130 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.

Dette sier våre samarbeidspartnere

- Å bidra til levende og bærekraftige lokalsamfunn er viktig for oss i Moelven. Selskapene våre finner du ofte utenfor de store byene og tettstedene, og vi kjenner godt til styrkene til solide lokalsamfunn. Derfor verdsetter vi virkelig arbeidet SOS-barnebyer gjør. Organisasjonen bygger sterke lokalsamfunn med barn og unge som får muligheter, og som kan og vil utvikle områdene de bor i. Sammen med SOS-barnebyer kan vi bidra til å gjøre en forskjell. Disse barna kan endre verden, og det er vi stolte av å få være en del av.

Morten Kristiansen, konsernsjef i Moelven Industrier

- Da Fagforbundet gikk inn i et langvarig og forpliktende samarbeid med SOS-barnebyer for 17 år siden, var det for å gi et løft til en mer rettferdig verden. Store ulikheter rammer ikke bare enkeltmennesker, det svekker også demokratiet. SOS-barnebyers arbeid gir mange flere muligheten til å delta som likeverdige mennesker i samfunnet ved å sørge for at barn får id-papirer, dekket grunnleggende omsorgsbehov og oppfylt rettigheter som skolegang og helsehjelp. Det bidrar til utvikling både for enkeltmennesker og samfunn.  

Mette Nord, leder i Fagforbundet

- Partnerskapet mellom Espira og SOS-barnebyer baserer seg på en felles grunnholdning om barns behov for en trygg oppvekst og en trygg omsorgssituasjon. Gjennom dette partnerskapet får ansatte i Espira mulighet til å bidra til en tryggere omsorgssituasjon for mange barn i en sårbar livssituasjon. Med SOS-barnebyer som partner vet vi at våre bidrag kommer barna til god. 

Jens Schei Hansen, tidligere kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira