Gå til hovedinnhold

Takk til bedriftene som støtter oss. Sammen skaper vi utvikling!

Takk til alle våre partnere, støttespillere og lønnstrekkere fra næringslivet som har engasjert seg sammen med SOS-barnebyer i 2015. Sammen sørger vi for at flere barn får en trygg barndom i dag, slik at de kan oppfylle sine drømmer i morgen.

10. desember 2015

I høst vedtok FN sine nye bærekraftsmål. De skal fungere som verdens felles arbeidsplan for samfunnsutvikling de neste femten årene. Fram mot 2030 skal vi sikre at alle får tilgang til helsetjenester og skolegang. Å hjelpe barn i kampen mot fattigdom betyr alt for en god oppvekst, og i SOS-barnebyer vet vi at langsiktig omsorg i et trygt hjem er en forutsetning for å kunne nå målene vi setter oss.

Næringslivssamarbeid er inkludert i FNs bærekraftsmål

Vi er spesielt glad for at samarbeid med næringslivet og andre partnere er nevnt som eget tiltak i bærekraftsmålene. Myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn må jobbe sammen for å nå disse store målene. Næringslivet vil og kan spille en enda større rolle enn i dag. I SOS-barnebyer vet vi av erfaring hvor viktig dette samarbeidet er, både for barna vi hjelper og for bedriftene og organisasjonene vi samarbeider med.

Skaper utvikling for nye generasjoner barn

Barna er det viktigste vi har. Det er barna som skal bygge fremtidens samfunn. Samtidig vet vi at mange barn får den verst tenkelige starten på livet. De begynner sine liv på flukt fra krigsherjinger, sultkatastrofer og nød. Mange flykter alene, uten foreldre eller andre voksne omsorgspersoner til å ta vare på seg. Disse barna er først og fremst barn. De trenger vår omsorg. Og den jobben skal vi stå sammen om. FNs bærekraftsmål skal gjelde i femten år. Men for barna må arbeidet begynne allerede i dag. Vi er glad for at næringslivet er med på denne jobben sammen med oss!

 

SOS-barnebyers hovedsamarbeidspartnere
SOS-barnebyers hovedsamarbeidspartnere