Gå til hovedinnhold

Sponsing er kjærlighet

Skal man lykkes med sponsing, må man treffe følelsene. Det er de som styrer oss og alt vi engasjerer oss for. Vinner man folks hjerter, er gevinsten ved humanitær sponsing stor. For ekte kjærlighet overvinner alt!

10. mai 2015

Det norske sponsormarkedet er i stor vekst. I fjor ble det brukt 4,3 milliarder kroner på sponsing i Norge. Og av alle typer sponsing, økte sosio- eller humanitærsponsing mest, med hele 14,7% vekst fra året før. Bare fotball og annen idrett investeres det mer i, viser tall fra Sponsor Insight, Nordens største analyse- og rådgivingsselskap innen sponsing.

Hva er sosio-sponsing?

– Selv om vi ofte kaller det «partnersamarbeid», har all sponsing noe til felles: Vi betaler for et produkt eller en tjeneste som gir oss tilgang til dets markedsverdi, understreket Lars Brockstedt Svendsen i Sponsor Insight da han deltok på SOS-barnebyers partnernettverk nylig. – Enten man støtter en fotballklubb eller SOS-barnebyer, får man anledning til å eksponere sponsoratet på en måte som gir en ønsket effekt. For humanitærsponsing er det som oftest snakk om en intern effekt. Og for å lykkes, må man treffe med kommunikasjonen.

– Må treffe hjertet

Alt handler om følelser. – Følelser styrer oss og lar seg ikke påvirke av tid og trender. Og kjærlighet sprer seg! Likevel; selv om de fleste i dag forventer at bedrifter tar ansvar, må sponsoratet framstå troverdig. Det må være et samsvar mellom hvem man er og hva man sponser, fremholder sponsoreksperten.

Tør å fortelle om det!

Hvis samfunnsansvaret skal være en hemmelighet, hvordan skal du da få noe ut av det? spør han. – Vær klar på hvorfor du jobber med dette, og at sponsoratet er noe alle parter tjener på; bedriften, organisasjonen og samfunnet som helhet. Hans råd for å lykkes: Hold fokus på det du i utgangspunktet ønsket å oppnå, sett mål og en tidsplan, og sørg for å evaluere.

Engasjementet er en investering

– Vellykket humanitærsponsing er ekstremt virkningsfullt innad i bedriften. Når alle trekker mot et felles mål, motiverer det til ekstra innsats, et sterkere engasjement, lavere turnover av medarbeidere, samtidig som man framstår som attraktiv blant jobbsøkere. Slik blir engasjementet en investering fremfor en kostnad, understreker Lars Brockstedt Svendsen i Sponsor Insight.