Gå til hovedinnhold

Partnerskap er smart forretningsstrategi

Omsorg for barn er «good business».

08. juli 2019

Under årets næringslivskonferanse diskuterte vi hvordan vi skal gi barn en god oppvekst rundt kjøkkenbordet sammen med Trond Viggo Torgersen og sentrale samarbeidspartnere i næringslivet. Samfunnsøkonom Victor Nordmann mener grunnen til at omsorg for barn er samfunnets beste investering, er at det er de som er voksne i neste generasjon.

– Om vi investerer i barneomsorg får vi gode hoder som kommer til å løse fremtidens utfordringer, sier han.

– Næringslivet er en avgjørende pådriver for utvikling. Både ved å skape arbeidsplasser og bidra til økonomisk vekst, men også gjennom engasjementet store og små virksomheter tar utover det som er forventet – altså samfunnsansvaret, sier Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Hva kan næringslivet gjøre for å bidra til flere «gode hoder»?

Bærekraft er en smart investering for samfunnet, men det er også god forretningsstrategi. Mange jobber allerede aktivt og bevisst med egen verdikjede og sørger for ansvarlighet i alle aspekter ved virksomheten.

– Det finnes heldigvis stadig flere eksempler på at det ikke er noen motsetning mellom lønnsomhet og ansvarlighet – snarere tvert imot. Det som er bra for barn, er som oftest også bra for business, sier Lier.

– For oss i SOS-barnebyer handler samarbeid om at begge parter bidrar med sine ressurser og løser utfordringer sammen. Slik håper vi også å tilføre en ekstra dimensjon til våre partnere som de ellers ikke kan få alene – og vice versa, sier hun.  

Samarbeid gjennom organisasjoner som SOS-barnebyer er lurt fordi næringslivet trenger tilstedeværelse, kompetanse, innsikt og etiske retningslinjer på plass. Slik kan man jobbe både i egen verdikjede, samt utrette mye i samarbeid med aktører som har samfunnsutvikling og tematikken som sin spisskompetanse.