Gå til hovedinnhold

En god oppvekst: Samfunnets beste investering

Å investere i barn og unge er ikke bra bare for barna det gjelder, det gir også høy avkastning tilbake til samfunnet. Minst fem ganger tilbake, viser ny analyse foretatt av SOS-barnebyer.

19. september 2019

Det snakkes i dag mye både i næringslivet og blant organisasjonene om SROI (Social Return on Investment). Å bidra til samfunnsutvikling skal lønne seg over tid.

 

En euro investert, gir fem tilbake

I anledning av at SOS-barnebyer markerer 70 år, har organisasjonen foretatt en konsekvensutredning i 12 av programlandene. Denne slår fast at SOS-barnebyers programmer har stor økonomisk innvirkning på barn og lokalsamfunnet. For hver euro som investeres i SOS-barnebyers programmer, får lokalsamfunnet minst fem euro tilbake, viser analysen.

 

Forebygging mest lønnsomt

Ikke overraskende, fremstår SOS-barnebyers forebyggende familieprogram som langt mer «lønnsomme» enn familiebaserte omsorgstjenester (alternativ omsorg). Det er imidlertid viktig å påpeke at disse programmene er såpass ulike at de er vanskelige å sammenligne. Barnas sårbarhet, så vel som intensiteten og varigheten i hjelpen, skiller betydelig mellom programmene.

 

Ulike utfordringer, ulike behov

Barn i ulike omsorgssituasjoner har ulike utfordringer og dertil ulike omsorgsbehov. Derfor er det også behov for et mangfold av tjenester – fra støttetiltak for å hindre at familier går i oppløsning, til støttetiltak for barn som opplever omsorgsovertakelse og dermed har behov for alternativ omsorg. I familieprogrammene er SROI et resultat av en kumulativ effekt av mange partnere og tjenesteleverandører som jobber sammen på et gitt sted. Familiebasert omsorgstjenester er mer omfattende, og inkluderer en rekke støttetjenester levert direkte av SOS-barnebyer over en årrekke. Vi sammenligner derfor ikke de to tjenestene i seg selv, men sammenligner heller tjenestetyper på tvers av forskjellige land.

Figur: SROI fra SOS-barnebyers programmer i 12 land. En euro investert gir fem tilbake til samfunnet (70 Years of Impact, 2019)