Gå til hovedinnhold

Vår viktigste investering

Partnerskap med næringslivet gjør det mulig for SOS-barnebyer å sikre fremtiden til barn som står på bar bakke uten omsorgspersoner. Næringslivet har også en egeninteresse i å investere i barns oppvekstvilkår, hevder professor Heckman.

Nobelprisvinner i økonomi 2000

- Å gi barna en omsorgsfull barndom er vår viktigste samfunnsinvestering, sier James J. Heckman, professor i økonomi og vinner av Nobelpris i år 2000. – Investering i tidlig barndom gir gevinst for samfunnet gjennom barnas senere deltakelse i skole og arbeidsliv, samt sparte velferdsutgifter.

Barn i SOS-barnebyen i Huehuetoca i Mexico. Foto: Christian Martinelli

Å investere i sårbare barn

Heckman har samlet solid evidens for å bevise effekten av gode omsorgsprogram med høy kvalitet på undervisningen. Og han er ikke alene om å dokumentere gevinsten i å investere i sårbare barn: redusert kriminalitet, lavere helseutgifter, deltagelse i arbeidsliv, og styrkede forutsetninger for å gi egne barn en god barndom.  –Det vi venter på er at kunnskap blir omsatt til handling og gode tiltak implementeres, sier Heckman.

Omsorg skaper utvikling

Felles for barna SOS-barnebyer jobber for er at de har mistet den grunnleggende tryggheten og omsorgen alle barn har rett til. Mange har også mistet troen på fremtiden, og ambisjonene om å kunne skape seg et godt voksenliv har forsvunnet på veien. En stor innsats kreves for å gjenoppbygge barna og sikre dem en fremtid. Sammen med næringslivet kan vi bidra til at en ond sirkel brytes ved å skape det nødvendige vendepunktet. Slik skaper vi muligheter for utvikling.

Mennesker vårt største potensial

Heckman bygger samfunnsøkonomi på fire grunnprinsipper for økt vekst. Samtlige omfatter investering i mennesker, med spesiell vekt på barn. Undervisning av høy kvalitet, samt gode omsorgstiltak for mindre privilegerte vil gi direkte avkastning, med høy rente.

Heckmans grunnprinsipper for økt vekst

 • Kunnskapsgapet
  Det er vanskelig å innhente tapte kognitive- og sosiale ferdigheter i voksen alder
 • Folkehelse og tapte leveår
  0-5 år er kritisk for å forebygge alvorlige medisinske lidelser 30 år senere
 • Økt inntjening i voksen alder
  Studier viser at tidlig innsats fører til høyere inntekt,  ofte opp mot 25% og mer
 • Krone-logikk
  Heckman beregner avkastning på 7-10 prosent årlig ved å investere i barndom

Les mer om investering i barns oppvekstvilkår på James Heckmans hjemmeside.

Kontakt

Ta kontakt med meg for å diskutere mulighetene med et samarbeid!

Linda-Cecilie-Dale

Linda Cecilie Dale
Rådgiver næringsliv
Mobil: +47 93 02 36 02
E-post