Gå til hovedinnhold

Hvert 5. minutt dør et barn av vold

Har du noen gang tenkt på hva som skjer med et barn som blir utsatt for vold? Tenk deg den frykten og smerten de går gjennom.

Barn skal ikke kjenne på kroppen hvordan det er å bli slått, eller se noen man er glad i bli det. De skal heller ikke vokse opp med psykisk vold eller overgrep. Halvparten av verdens barn kjenner så altfor godt til hvordan det er å bli utsatt for - eller leve med vold.  

Konsekvensene av vold mot barn er alvorlige: Hvert 5. minutt dør et barn av vold! Det er også en av grunnene til at over 220 millioner barn er alene eller står i fare for å bli det. I tillegg bidrar vold til dårlig selvfølelse, psykiske problemer og tapt skolegang. 

Pengene du gir brukes der det er størst behov, på måten hjelper du enda flere barn og gjør verden til bedre sted. 

Som SOS-fadder kan du gjøre en stor forskjell.

  • Jobbe mot vårt felles mål:Ingen barn alene 
  • Beskytte barn mot vold 
  • Hjelpe barn rammet av ​​katastrofer 
  • Gi barn og unge mulighet for lek, skolegang og utdanning 
  • Jobbe for barns rettigheter - over hele verden 

Viktig med forebyggende arbeid

SOS-barnebyer jobber for å forebygge vold i hjemmet og hjelpe kvinner og familier der vold har blitt en del av hverdagen. Noen steder må man endre et lovverk som tillater vold mot kvinner. Andre steder handler det om å endre holdninger og sosiale normer som aksepterer vold og diskriminering. Pappaprogrammet i Peru er et viktig og godt eksempel på dette. I tillegg jobbes det med at barn og unge skal vite om rettighetene deres og hvordan de kan si fra hvis de blir utsatt for vold. 

De dystre tallene om vold

  • Hvert 5. minutt dør et barn som følge av vold. 
  • Årlig utsettes 1 milliard barn for en form for overgrep, fysisk eller psykisk vold.​ 
  • Seks av ti barn mellom 2 og 14 år blir regelmessig utsatt for fysisk avstraffelse fra sine foresatte.

Les mer om vold, konsekvenser og forebygging her

Vold hører ikke hjemme noe sted. Alle barn har rett til en trygg oppvekst! Med din støtte når vi ut til barn og familier som trenger oss. Du kan redde barns liv. Ingen barn alene! 

Historier fra virkeligheten

Kjønnsbasert vold er et stort problem i Mosamik. Les om hvordan Laura (29) tok opp kampen mot familievold i lokalsamfunnet. 

Du kan lese historien til Laura her

Fra han var seks år gammel, ble Wairegi fra Kenya jevnlig slått av faren sin. Ingenting Wairegi gjorde var godt nok, og faren kunne rope og skrike til ham for den minste ting. 

- Jeg tenkte, hvorfor gjør han dette mot meg? Jeg følte at jeg ikke hørte til familien min, og lurte på hvorfor jeg hadde blitt født inn i en familie hvor jeg ble så avvist.   

Du kan lese hele historien til Wairegi her.