Gutt med mørkt kort hår turkis og svart jakke og svart bukse, sitter utenfor et telt og putter steiner på ei flaske. Foto: Katerina Ilievska

Barn i krig og konflikt

Krig og konflikt tar liv og tvinger barn og familier på flukt. Foreldre blir drept. Barn blir alene. På flukt. I overfylte flyktningleirer.

Antall voldelige konflikter er på et historisk høyt nivå, og over 100 millioner mennesker er nå på flukt i verden, dobbelt så mange som for ti år siden.

Barn har alltid blitt hardt rammet av krig og konflikt i den forstand at de ikke klarer seg selv. De blir derfor overlatt i en ekstremt sårbar situasjon når foreldre enten mister levebrødet eller livet som følge av krig og konflikt. Hvis familien må legge på flukt fra voldelige angrep, er barn også ekstra usatt for mangel på mat og vann, sykdommer og å bli separert fra foreldrene. Den siste tiden har vi i tillegg sett at angrep på sivile øker i krig og konflikt, og barn blir i mye større grad enn tidligere drept av direkte krigshandlinger.

Medarbeider fra SOS-barnebyer med blå vest med vår logo, leier ei jente med blomstrete kjole og langt mørkt hår med krøller og en gutt med blå t-skjorte og bukse. Vi ser dem bakfra og de går i en flyktningleir med telt. Foto: Alejandra Kaiser

Vi er der for barna

Fordi vi har programmer over hele verden, er vi i mange tilfeller allerede til stede når krig og konflikt bryter ut. Vi har logistikk og ansatte som kan rykke ut med nødhjelp som mat, rent drikkevann, andre nødvendigheter og husly. I kriser, og alle andre situasjoner, er beskyttelse og å ta vare på barna som er vår aller viktigste prioritet.

Familien er barnas førstelinjeforsvar

Også i krig. Derfor er det å holde familier sammen og sikre at familien kan ta seg av barna, viktig også i en krisesituasjon. Barn som mister familien sin, er alltid utsatt – i en krig eller katastrofesituasjon vil barn som har mistet familiene sin være i en ekstremt sårbar situasjon. Uten foreldre eller andre voksne, har de ingen som kan ta dem med til tilfluktsrom eller andre steder for beskyttelse, ingen som kan sørge for at de får mat og drikkevann eller medisinsk hjelp. De har heller ingen som kan trøste, trygge og hjelpe dem bearbeide de traumatiske opplevelsene av å bli frarøvet alt som er trygt. Barn som er alene vil også i krigs- eller katastrofesituasjoner også være svært utsatt for utnytting, vold og overgrep.

Ukraina

Krigen har tydeliggjort hvor ekstra sårbare barn som ikke bor med en familie er. Et høyt antall barn på barnehjem ble ekstra utsatt når ansatte brått måtte flykte og det ikke fantes en trygg evakueringsplan for barna. Mange av barna som ikke bodde med sin egen familie, eller i en fosterfamilie, ble også utsatt for tvangsdeportering til Russland og bortadoptert. Krigshandlingene i store deler av landet har tvunget familier på flukt, både internt i landet og til andre land. Og ofte mødre og barn fordi fedrene er sendt i krigen. Disse familiene trenger beskyttelse, og barna trenger også muligheten til en vanlig hverdag med skole, lek og aktiviteter.

Mor fra Ukraina som har flyktet til Romania med mørkt langt hår og stripete genser holder datteren hardt inntil seg, hun er inntullet i et pledd. Foto: Katerina Ptakha

Vi har blitt en viktig samarbeidspartner for myndighetene i Ukraina for å sikre støtte til og beskyttelse av familier på flukt, gjenforening av barn og familier og psykososial oppfølging.

Gaza

Krigen i Gaza har rammet barn direkte og indirekte i mye større grad enn tidligere kriger og konflikter. Det er ikke uten grunn at Unicef beskriver Gaza som det verste stedet i verden å være barn. SOS-barnebyer er blant de få internasjonale organisasjonene som faktisk er på bakken i Gaza og kan utgjøre en forskjell.

Gutt med blå t-skjorte og mørk bukse leter etter noe i ruinene. Foto fra 2021: Hosny Salah

Mens krigen rammer sivile og hatretorikken blir sterkere, holder SOS-barnebyer Israel og SOS-barnebyer Palestina fast på samarbeidet for dem de er til for: Barn som er alene, eller nå risikerer å bli det. SOS-barnebyer i begge land har gått sammen om tiltak for umiddelbar beskyttelse til barna som er alene, og langsiktig hjelp til dem som er blitt utsatt for traumer 

Sudan

Borgerkrigen har tvunget millioner på flukt, ødelagt sykehus og andre helsefasiliteter, og mangler på mat, rent drikkevann og helsetjenester og 14 millioner barn har behov for nødhjelp. Unicef har registrert over 3 000 alvorlige brudd på barns rettigheter, som drap, lemlestelser, seksuell vold og rekruttering av barnesoldater. Mørketallene er åpenbart enda høyere. Barna som ikke har familie som kan beskytte dem, er ekstra utsatt.

Portrett av gutt fra Sudan i profil. Han er alvorlig og svettedråper rennende nedover kinnet. Foto: Conor Ashleigh

I Sudan er vi en nøytral partner som kan fortsette jobben for barn og familier, og gi livreddende humanitær bistand og støtte til familier slik at de overlever.

Tar vare på barn som er alene

Jente med mørkt langt hår i hestehale, svart og rød t-skjorte, og svart bukse, sitter på huk blant ruiner og holder seg foran ansiktet. Foto: Bjørn Owe Holmberg

Barn som er alene i krigs- og konfliktsoner er spesielt utsatt for vold og overgrep.

Vi tar vare på barn som har mistet eller kommet bort fra foreldrene sine. Samtidig jobber vi for å finne igjen familien, ev utvidet familie, med mål om gjenforening. Vi gir god alternativ omsorg til barn som er helt alene.

Trygge steder for lek

En sosialarbeider fra SOS-barnebyer med mørkt hår, beige vest med vår logo på ryggen, lyseblå genser og jeans, sitter på gulvet med ryggen til sammen med en liten gutt med mørkt hår og svart genser som bygger et tårn med fargerike klosser. Ansiktet hans er skjult bak tårnet. Foto: Katerina Ilievska

I trygghetssonene kan barna bli aktivisert, leke og lære, og ikke minst gir det oss en mulighet til å identifisere de barna som trenger hjelp og da særlig mental oppfølging.

SOS-barnebyer etablerer også trygghetssoner for barn, hvor de kan leke, lære og være med på aktiviteter som gir en følelse av normalitet i en kaotisk og dramatisk hverdag. Her får barna også psykososial oppfølging av fagpersoner, både gjennom samtaler og ulike aktiviteter hvor barna kan uttrykke og få hjelp til å bearbeide følelser. De barna som trenger mer hjelp enn vi kan tilby blir henvist videre.

Bearbeiding av traumer

Flere barn sitter i et rom med leker og snakker med psykologen. Ei jente, med fletter og hvit genser, sitter på en stol i forgrunnen med ryggen til. Foto: Katerina Ilievska

Samtaleterapi og lek er viktige elementer for å bearbeide traumer.

Vi sørger for psykososial oppfølging og hjelp til å behandle traumer til både barn og voksne. God oppfølging så tidlig som mulig er viktig for å unngå langvarige, i verste fall livsvarige, traumer og psykiske problemer. Tall fra for eksempel Ukraina, viser at andelen barn og voksne som trenger traumebehandling er enormt høye. Mental uhelse rammer barn både direkte og indirekte gjennom foreldrene, derfor er psykososial oppfølging en viktig del av SOS-barnebyers tiltak.