Jente med mørkt hår, turkis genser og jeans står i inngangsdøra til huset. Vegger og vinduer er i dårlig stand. Foto: Katerina Ilievska

Fattigdom

Å være fattig betyr ikke at man er en dårlig forelder, men fattigdom fører til utfordringer som gjør det vanskelig å gi barna den omsorgen de trenger.

En oppvekst preget av fattigdom får ofte store negative konsekvenser for barn på områder som utdanning, boforhold, fysisk og psykisk helse, rusbruk og sysselsetting.

millioner mennesker lever under fattigdoms-grensen
720
av befolkningen sør for Sahara lever under fattigdoms-grensen
39 %
millioner flere barn lever i fattigdom nå enn i 2020
150

Jo fattigere en familie er, desto større andel av inntekten må brukes på nødvendigheter som mat, oppvarming og drivstoff. Når kostnadene for basisvarer øker, blir det lite eller ingenting igjen til å dekke andre viktige behov som helsetjenester, klær og utdanning. Fattigdom går også utover tid og overskudd til å være foreldre. Det er ofte en årsak til omsorgssvikt, og en av de viktigste grunnene til at barn ender opp alene.

To føtter med slitte sandaler er plassert oppå en slitt fotball. Foto: Line Grove Hermansen

Fattigdom går i arv. Ett av tre barn som vokser opp i fattigdom, forblir fattige resten av livet. Dårlige fremtidsutsikter gjør det vanskelig å holde fast i håp om og motivasjon til å komme seg ut av fattigdom.  

Fire ganger mer utsatte for psykiske lidelser

Manglende deltakelse i samfunnet fører til utenforskap, lav livskvalitet og dårlig psykisk helse. Barn av foreldre med lav inntekt er opptil fire ganger mer utsatte for psykiske problemer enn barn fra familier med normal inntekt. De som tjener minst er også mer utsatt for å dø av kreft, hjerte- og karsykdommer, selvmord og rusmisbruk.

Unges psykiske helse preges negativt av å vokse opp i en familie med dårlig økonomi. I snitt oppnår de lavere utdanning og har svakere tilknytning til arbeidslivet. Barn som vokser opp i fattigdom har større risiko for å bli mobbet og ekskludert fra aktiviteter.

SOS-barnebyer jobber i over 130 land over hele verden for å bekjempe barnefattigdom og for å bidra til bedre levekår og omsorgssituasjon for alle barn. Vi sørger for at flere barn vokser opp i et stabilt hjem med omsorg og trygghet.

Støtter familieforsørgere

Vi støtter de som har omsorgen for barna slik at de kan få en stabil inntekt gjennom yrkesopplæring og innkjøp av arbeidsverktøy. Vi dekker skoleutgifter slik at familienes økonomiske situasjon ikke hindrer barna i å begynne på og fullføre skolen. Vi bygger kapasitet i lokalsamfunnet ved å skape arbeidsplasser og tilbud det er behov for, slik at familiene kan bli selvstendige og ikke lenger avhengige av støtte.

Ei jente i gul hijab og mønstrete kjole og skjørt sitter på huk med to kjeler foran seg, en gutt står ved siden av og titter ned i ei bøtte med lokk. Han har på seg gul skjorte og beige bukse. I bakgrunnen er ei stråhytte. Foto: Vincent Tremeau

I samarbeid med hver enkelt familie lages en helhetlig og individuelt tilpasset plan for type støtte og oppfølging.

Tiltak som dekker barnas og familiens behov:

  • Støtteordninger for å kunne kjøpe mat og andre nødvendige ting.
  • Foreldrerådgiving.
  • Psykologisk rådgivning og psykososial oppfølging.
  • Tilgang til helse- og sosialtjenester.
  • Yrkesopplæring og kurs for å kunne starte egen virksomhet, slik at de får stabil inntekt og kan klare seg selv økonomisk.
  • Råd og veiledning slik at de kan få mer ut av jordbruket og avlingene.
  • Tilgang til skole og utdanning: Gjøre det mulig for barn og unge å enten fortsette skolegangen eller begynne på skolen. Støtte til skolepenger, -uniformer og -materiell, undervisningsstøtte og leksehjelp.
  • Investeringer i bærekraftige inntektsmuligheter.
  • Samarbeid med lokalsamfunn og myndigheter for å få på plass bærekraftige løsninger som gir arbeid og økonomisk trygghet for familiene framover.

Samarbeid med partnere og myndigheter

I tillegg til å jobbe med familiene, styrker SOS-barnebyer det som finnes av lokale støtteapparat for barn gjennom samarbeid med allerede er etablerte organisasjoner, myndighetene og næringslivsaktører.

Sosialarbeider fra SOS-barnebyer med lyst hår og blå t-skjorte med logo, spiller spill med tre barn. Foto: Katerina Ilievska

Sammen med lokale organisasjoner jobber vi helthetlig og langsiktig med å sikre varig positiv endring for barn, familier og lokalsamfunn.

Vi gjennomfører opplæring av lokale organisasjoner om foreldreveiledning, barns rettigheter og beskyttelse, seksuell og reproduktiv helse, psykisk helsestøtte og andre relevante temaer for barns omsorg.

En alenemors kamp for å holde sønnene fra gata

Etalem strever med å holde tilbake tårene når hun snakker om sønnene sine på sju og fem år. Se filmen der Etalem forteller:

Hjelp til selvhjelp

Spare- og lånegrupper gjør omsorgspersoner i stand til å investere i små virksomheter som gir inntekt. Slik kan barna vokse opp i et trygt hjem, med foreldre som har jobb og klarer å forsørge familien. 

Spare- og lånegrupper. Tre kvinner fra Mosambik sitter rundt et bord og teller penger, de har en kasse med lås der regnskapet og pengene oppbevares. Hun til venstre har rød kortermet genser og blomstrete skjørt, hun i midte har lys skjorte og hun til høyre har grå t-skjorte og blomstrete tørkle. Foto: Cornel van Heerden

Etablering av spare-og-lånegrupper gjør de voksne bedre rustet til å ta vare på barna. De er også viktige nettverk og møtearenaer.

Det er noe med det å selv ha vært med å bygge eller finansiere huset du bor i. Det gir selvfølelse og verdighet.

En av kvinnene i en spare- og lånegruppe i Malawi