Fra flommen i Pakistan. Et lite barn ligger i en seng som står på høye ben i vannet. Det er festet et klede som en hengekøye under senga, der ligger et annet barn. Foto: Naseebullah Jamali

Nødhjelp

Vår førsteprioritet under krig, konfliktsituasjoner og katastrofer er å beskytte og ta vare på barna.  

Barna må beskyttes

I kriser er familien barnets viktigste beskyttelse. Vi fanger opp familier som er i en uholdbart vanskelig livssituasjon og støtter familien slik at den ikke skal bryte sammen og barna bli overlatt til seg selv. Vi tar vare på barn som har kommet bort fra eller mistet foreldrene sine. Vi jobber for å finne foreldrene eller annen familie og gjenforener barna med familien, og gir god alternativ omsorg til de barna som er helt alene.  

Når humanitære kriser rammer

Krig og konflikt tar liv og tvinger barn og familier på flukt. Barn mister foreldrene sine, familier splittes og barn kommer bort fra foreldrene sine. Mange tilbringer store deler av barndommen i overfylte flyktningleire. De som er uten foreldre eller andre omsorgspersoner, har stor risiko for å ikke få dekket sine grunnleggende behov, og å bli utsatt for vold og utnyttelse.

Klimaendringer og ekstremvær, mer langvarige tørkeperioder, kraftigere flommer og hyppigere orkaner rammer barn og familier som i utgangspunktet har en utfordrende hverdag, aller hardest. Det tar fra familier levebrød og tvinger barn og voksne på flukt.

Telt i en flyktningleir dekket av tepper. Flere barn står innimellom teltene. Foto: Sunshine Media

Somalia: Tørken har drevet over én million barn og voksne på flukt. De har bosatt seg i provisoriske leirer rundt de store byene, i håp om å klare å skaffe mat og vann til barna sine.

Vår unike tilstedeværelse med over 2 300 programmer verden over, gjør at våre lokale medarbeidere kan bruke sine lokalkunnskap og eksisterende infrastruktur til å nå ut med nødhjelp raskt og effektivt til de som trenger det aller mest.

1 385 800 barn og voksne fikk hjelp gjennom nødhjelpsarbeidet vårt i 2023.

Afrika: 944 400
Europa: 279 800
Asia og Oseania: 147 800
Amerika: 13 800

Trygge steder for lek og læring

I tillegg til å sørge for utdeling av mat, rent drikkevann og andre nødvendige ting, bruker vi vår erfaring og fagkompetanse til å opprette trygghetssoner for barn, hvor de under kvalifisert oppsyn kan leke, lære og være med på aktiviteter som gir en følelse av normalitet i en kaotisk og dramatisk hverdag.

En sosialarbeider fra SOS-barnebyer med mørkt hår, beige vest med vår logo på ryggen, lyseblå genser og jeans, sitter på gulvet sammen med en gutt med mørkt hår og rød hettegenser og svart joggebukse, og leser en bok. I rommet er det fargerike vegger, leker og madrasser Foto: Katerina Ilievska

I trygghetssonene kan barna bli aktivisert, leke og lære, og ikke minst gir det oss en mulighet til å identifisere de barna som trenger hjelp og da særlig mental oppfølging.

Bearbeide traumer

Vi sørger for at både barn og voksne får psykososial oppfølging og hjelp til å bearbeide traumer. God oppfølging så tidlig som mulig er viktig for å unngå langvarige, i verste fall livsvarige, traumer og psykiske problemer som følge av dramatiske opplevelser. 

En gruppe med barn, med ryggen til, strekker hendene i været. Foran dem står psykologen, hun har mørkt kort hår, mønstret skjorte og svarte bukser. Foto: Katerina Ilievska

Mange barn i Ukraina har levd med krigen nært innpå seg i lang tid. Det å være sammen med andre som har opplevd det samme er også med på å bearbeide traumene. Her fra en gruppeaktivitet en av SOS-barnebyers psykolog leder.

Samarbeid med andre

Når det er behov for det, bistår SOS-barnebyers internasjonale nettverk og ressurser i naboland i nødhjelpsarbeidet. SOS-barnebyer samarbeider i tillegg med lokale og nasjonale myndigheter, og som oftest ved store katastrofer er vi helt avhengig av å også ha et godt, gjensidig samarbeid med andre organisasjoner.

Et toetasjes hus bygget opp av containere med SOS-barnebyers og Unicefs logo. Foto: Katerina Ilievska

I forbindelse med flyktningkrisen i Europa i 2015 samarbeidet SOS-barnebyer med Unicef og tok vare på kvinner og barn som var på flukt. Vi bygget blant annet en bolig av containere der det også var et lekeområde.

Vårt nødhjelpsarbeid

  • Sørge for at tilgangen til mat og andre grunnleggende behov blir dekket, enten ved å dele ut mat, matkuponger eller kontantstøtte.
  • Gi midlertidig, alternativ omsorg til de barna som ikke har noen som kan ta vare på dem.
  • Støtte og oppfølging av barn som er traumatisert.  
  • Pådriver for at barns rettigheter blir ivaretatt også i en ekstremt utfordrende situasjon. 
  • Støtte til SOS-barnebyers fosterfamilier som må flyktet fra utsatte områdene.