Gå til hovedinnhold

Vi styrker familier i krise

SOS-familieprogram

SOS-barnebyer jobber for at barn skal få bo i sin egen familie. Nesten en halv million barn og voksne er med i våre SOS-familieprogram.

Familier som lever i en ekstremt vanskelig situasjon kan slite med å dekke barnas behov for omsorg. Svært mange barn i verden står i fare for å vokse opp uten den tryggheten en familie kan gi. SOS-barnebyer jobber derfor med å støtte disse familiene.

Fattigdom ikke årsak alene

– Fattigdom, sykdom eller livskrise skal aldri være god nok begrunnelse til å fjerne et barn fra hjemmet sitt, sier Sofia Garcia Garcia, som er SOS-barnebyers representant i FN.

– Vi vet at mange barn som mister foreldreomsorgen ikke gjør det fordi foreldrene mangler omsorgsevne, men omsorgsmulighet. Mange barn lever under ekstremt vanskelig og usikre forhold, uten at det reflekterer foreldrenes kjærlighet eller ønske om å gi barna sine god omsorg. Det er en beinhard virkelighet der mange foreldres tid og ressurser er presset til det ytterste. Og fattigdom er både en underliggende og forsterkende faktor, sier Garcia Garcia.

Fattigdom, sykdom eller livskrise skal aldri være god nok begrunnelse til å fjerne et barn fra hjemmet sitt.

Sofia Garcia Garcia
Omsorgseffekten
En god barndom har verdi i seg selv, men den legger også grunnlaget for at at vi kan fungere godt som voksne. Omsorg skaper bærekraftig samfunnsutvikling.

Jobber seg ut av krisen

Gjennom SOS-familieprogrammene får barn og voksne blant annet familierådgivning, mat, helseoppfølging og støtte til utdanning og inntektsbringende arbeid. For å skape varige endringer for barn er det avgjørende med et godt samarbeid med lokale partnere, organisasjoner og myndigheter der familiene bor. Sterkt samhold gir et sikkerhetsnett som gjør det mulig å skape utvikling og varig endring for seg selv og samfunnet de lever i.

Gode resultater

I 2018 fikk nesten en halv million mennesker en bedre hverdag gjennom støtten de fikk av SOS-barnebyer i egen familie. Barn som ellers kunne bli forlatt, fikk beholde familieomsorgen. En undersøkelse om hvordan det går med barna flere år etter at de er skrevet ut av våre program, viser:

  • 95 prosent av barna i SOS-familieprogrammene har fått foreldre som aktivt er involvert i deres liv.
  • 82 prosent av de som har deltatt i SOS-familieprogram går på skole i dag.

I tillegg viser tall at 40 prosent av de familiene som deltok i familieprogram i 2018 nå klarer seg på egen hånd.


Les om hvordan små tiltak endret livet til en hel familie.