Gå til hovedinnhold

Vårt arbeid for barn i Norge

SOS-barnebyers programvirksomhet i Norge jobber for at barn skal få vokse opp med god omsorg i en familie. Vi jobber for at familier i krise kan styrkes så de selv kan ta vare på barna sine, og at det etableres nye, trygge familier for barn som trenger det. Vi jobber for at det skal finnes gode samfunnsstrukturer og vilje til å ta vare på barn. Vi jobber sammen med kommuner og andre for å utvikle og spre modeller som gjør at flere barn får trygg oppvekst og god omsorg. 

Alle våre programmer i Norge er finansiert av offentlige myndigheter eller stiftelser.

Her finner du en kort presentasjon av SOS-barnebyers prosjekt i Norge, som kan lastes ned (pdf). 

Våre modeller