Gå til hovedinnhold

SOS-barnebyers samarbeid med Norad

Norad er en viktig hovedbidragsyter til SOS-barnebyers arbeid i Sørlige Afrika og vi har rammeavtale med Norad for perioden 2020-2024.

Noradmidler støtter barn i kriserammede familier gjennom SOS-familieprogram i:

  • Malawi: Lilongwe, Blantyre, Mzuzu og Ngabu
  • Zambia: Kitwe, Livingstone og Lusaka

Styrker lokalsamfunn og familier

Formålet med programmet er å styrke lokalsamfunn og familier slik at de kan ta bedre vare på barn uten omsorg og barn som står i fare for å miste omsorgen. Dette arbeidet skal forhindre at barn blir alene, og sikre dem en trygg base i en familie der de får sine grunnleggende behov og rettigheter dekket.

Utdanning og økt kunnskap

Programmet omfatter 15 000 barn og har et særlig søkelys på å sikre dem tilgang til kvalitativ god utdanning. I samarbeid med skoler og lokalsamfunn jobber også SOS-barnebyer med å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse blant barn og ungdom for å forhindre barneekteskap og tidlig graviditet. Programmet gir foreldre og lærere opplæring i barns rettigheter med mål om at ingen barn skal bli utsatt for vold i hjemmet eller på skolen.

Påvirkningsarbeid

Påvirkningsarbeid mot myndighetene er en integrert del av programmet og har som hovedformål å påvirke regjeringer til å implementere UN Guidelines for the Alternative Care of Children (FNs Retningslinjer for Alternativ Omsorg) i Malawi og Zambia. Prosjektet vil også sikre at uregistrerte barn får nasjonale identitetspapirer. Programmene implementeres av lokalt ansatte i SOS-Malawi og SOS-Zambia. 

Rammeavtalen med Norad

Tildelingen fra Norad er på 97 250 000 kroner over fem år. SOS-barnebyer Norge har hatt rammeavtale med Norad siden 2004 og inneværende avtale er den sjette i rekken.

Rammeavtalen kan lastes ned her (pdf).

Les mer om resultater fra den siste rammeavtalen (2016-2019) på Norads nettsider.

Babette har lille Noah i armene. Støtten Babette nå får gjennom SOS-barnebyers familieprogram i Zambia, gjør at hun nå klarer å studere, og være mor for lille Noah. Foto: Paul Audestad
Støtten Babette får gjennom SOS-barnebyers familieprogram i Zambia, gjør at hun nå klarer å studere, samtidig som hun tar vare på lille Noah*.

*Navnet er endret av hensyn til personvernet.