Gå til hovedinnhold

Familiepartner

Forebygging

Prosjektet Familiepartner er et hjelpetiltak gjennom barneverntjenesten som skal forebygge omsorgsovertakelser.

En familiepartner skal være til stede i familienes hverdag, og jobbe sammen med foreldre og barn om store og små utfordringer familien sliter med. Ved å samarbeide om å håndtere de mindre problemene, bygges relasjoner og skapes tillit som vil gjøre at man lettere også kommer i posisjon til å ta tak i de mer betente problemene. Familiepartneren skal i tillegg ha et overblikk over den helhetlige situasjonen til familien, og skal støtte dem på de områdene de faktisk trenger hjelp. Familiepartneren vil være en viktig brikke i samarbeidet mellom de ulike hjelpeinstansene, og bidra til at tiltakene blir dimensjonert riktig.  

Fakta

  • Dette er et hjelpetiltak som gjennom barneverntjenesten skal forebygge omsorgsovertakelser.
  • De tre første månedene settes det av mye tid for å skape tillit, bygge relasjoner og løse praktiske- og økonomiske utfordringer, blant annet med bolig.
  • Konseptet ble utviklet av SOS-barnebyer Finland, men er videreutviklet og tilpasset norske forhold i et samarbeid mellom SOS-barnebyer, barneverntjenesten i Lillehammer kommune, Skien kommune, Øvre Eiker kommune og Bydel Sagene i Oslo kommune.
  • Forskere ved OsloMet er en del av prosjektet.

Familiepartner blir støttet av:

  • Visma leverer et eget saksbehandlingssystem som gjør det enkelt å legge inn dokumentasjon fra jobbingen med familiene. Dette gjør det mulig å hente ut statistikk til forskere og ikke minst barneverntjenesten selv, for å se på hva som fungerer og hva som bør bli bedre. 
  • Elkjøpfondet samarbeider med barneverntjenestene som er en del av Familiepartner. Familier som har behov for digitalt utstyr, men som ikke kan prioritere dette av økonomiske grunner, kan søke om å få tildelt f.eks. en PC eller mobiltelefon.
  • DNB New Tech Labs har utviklet et økonomiverktøy i samarbeid med SOS-barnebyer, som Familiepartneren kan bruke sammen med familiene, for å kartlegge den totale økonomien og generere et budsjett.
  • Ferd og Heimstaden bidrar økonomisk, og har gjort det mulig å utvikle og gjennomføre prosjektet.   
 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Fagrådgiver og prosjektleder for Familiepartner

Fagrådgiver og prosjektleder for Familiepartner


Bente Jørgensen

Mobil: 462 34 897

Fagrådgiver og prosjektmedarbeider i Familiepartner

Fagrådgiver og prosjektmedarbeider i Familiepartner


Kjersti Movold

Mobil: 957 92 515