Gå til hovedinnhold

Bli samarbeidspartner

Som partner med SOS-barnebyer er du med oss å jobbe for en verden der ingen barn er alene. Vi jobber forebyggende for å sikre omsorg for barn som står i fare for å miste omsorgen fra sine foreldre eller andre trygge voksne. Samtidig, jobber vi med nødhjelp og alternativ omsorg for barn som allerede har mistet omsorgen fra sine foreldre. 

Hvorfor skal du bli partner med SOS-barnebyer? 

Dersom du og din bedrift ønsker å gi noe tilbake til samfunnet, eller å bidra til en mer sosialt bærekraftig verden, vil et partnerskap med SOS-barnebyer være et godt første steg å ta. Ved å samarbeide med oss, investerer dere i samfunnets beste investering, nemlig god omsorg for barn. Sammen kan vi nå ut til enda flere barn, med nødvendig omsorg, støtte, utdanningsmuligheter og kunnskaper om egne rettigheter. Sammen kan vi nå FNs bærekraftsmål.  

Hvorfor bli samarbeidspartner?

Bred aktivering internt blant ansatte og eksternt

Bred aktivering internt blant ansatte og eksternt

Felles profilering og posisjonering

Felles profilering og posisjonering

Tydeliggjøring av samfunnsrollen

Tydeliggjøring av samfunnsrollen

Bidra til noe som er større enn en selv

Bidra til noe som er større enn en selv

Hva er forskjellen mellom en samarbeidspartner og en hovedsamarbeidspartner? 

Hovedsamarbeidspartner

Som hovedsamarbeidspartner tenker du langsiktig rundt bærekraftsansvaret. Gjensidig verdiskapning er nøkkelord for  denne samarbeidsformen, og bedriftens mål og ønsker danner utgangspunktet. Samtidig som virksomheten blir en pådriver for utvikling og FNs bærekraftsmål, finner vi gode og relevante budskap som engasjerer medarbeidere og øvrig nettverk. 

Hva skal til for å bli hovedsamarbeidspartner? 

Som både hovedsamarbeidspartner vil det alltid være krav om en kontraktsfestet avtale. I tillegg, ligger beløpskriteriet som definerer din bedrift som hovedsamarbeidspartner på 1 million årlig, eller mer. Dere kan også bistå med relevante pro-bono tjenester som utjgør tilsvarende verdibeløp.  

Hva kan dere forvente fra oss i SOS-barnebyer? 

Som hovedsamarbeidspartner, vil dere få god oppfølging fra to relasjonsansvarlige hos oss, én hovedkontakt og en støtte. Tilbudet dere får som hovedsamarbeidspartner, vil iblant annet innebære: 

  • en-til-en oppfølging av partneransvarlig​
  • mulighet for partnerreise
  • kvartalsvise workshoper/møter 

Dere vil også få presentasjoner og gjennomgang av årshjul for ekstern synlighet og tilpasset materiell til bruk på tvers av kanaler, basert på ønsket tema og behov. Dere vil til en hver tid være synlige på våre nettsider som en av våre hovedsamarbeidspartnere, samt at dere vil få en egen landingsside hvor det står om vårt samarbeid og deres verdier og visjon som bedrift/organisasjon. I tillegg, vil vi sammen planlegge SoMe-poster til LinkedIn, i forbindelse med relevante aktuelle hendelser, slik som avtalefornyelse, partner-event eller intervjuer.   

Som hovedsamarbeidspartner har dere til enhver tid en fast kontaktperson i SOS-barnebyer som dere kan henvende dere til, dersom dere har spørsmål angående samarbeidet, interne eller eksterne faktorer som kan påvirke samarbeidet, eller annet. Dere vil også til tider kunne bli bedt om å stille i paneldiskusjoner vi har med våre partnere under ulike partnerevent vi arrangerer. Til slutt, tilbyr som regel «Lunsj med mening», hvor – på våre kontorer eller hos dere – deler resultater fra samarbeidet, snakker om et spesifikt tema som de ansatte hos dere brenner for, eller gir generelle oppdateringer om arbeidet vårt, samtidig som vi spiser en god lunsj. 

Samarbeidspartner:

Skillet mellom hovedsamarbeidspartner og samarbeidspartner er hovedsaklig basert på beløp. Som samarbeidspartner gir dere mellom 100.000 – 500.000 kroner årlig. Sammenlignet med å være kun en støttespiller, er man som samarbeidspartner også forpliktet til å signere en kontrakt med varighet på mellom ett til tre år. 

Hva kan dere forvente fra oss i SOS-barnebyer?

Som samarbeidspartner vil dere få god oppfølging fra en av våre partnersansvarlige. Dere vil få tilbud om kvartalsvise workshoper/møter, hvor vi blant annet vil gå gjennom årshjulet for ekstern synlighet, og tilpasset materiell til bruk på tvers av kanaler basert på ønsket tema og behov.  

Dere vil være synlige på siden over alle våre partnere og støttespillere på våre nettsider, og nevnes i ulike SoMe-poster som vi sammen planlegger blant annet til vår LinkedIn-profil.