Gå til hovedinnhold

Heimstaden

A Home for a Home er et unikt partnerskap mellom Heimstaden og SOS-barnebyer, som setter en ny standard for samarbeid, lokalt i Heimstadens markeder og over hele verden.

Gjennom A Home for a Home donerer Heimstaden årlig 100 euro for hver bolig de eier. Eiendomsporteføljen er på over 110 000 boliger og når den utvides vil også det økonomiske bidraget øke. Over 200 millioner barn vokser opp uten omsorg og trygghet i en familie. Partnerskapet med Heimstaden gir flere barn og familier, over hele verden, muligheten til å få et nytt og bedre liv. I løpet av ett år har vi i fellesskap oppnådd mye.

Støtter 55 000 barn

Støtter 55 000 barn

Samarbeider i 25 land

Samarbeider i 25 land

27 globale program

27 globale program

19 lokale samarbeidsaktiviteter

19 lokale samarbeidsaktiviteter

Langsiktighet og erfaring

Både Heimstaden og SOS-barnebyer jobber langsiktig. Heimstadens visjon er å forenkle og berike livene til beboere og kunder gjennom å tilby omtenksomme bomiljøer, gode og trygge hjem  – Friendly Homes. Å bygge et bedre samfunn, der folk lever i harmoni og trives, er noe Heimstaden bidrar til hver dag og har gjort i 23 år. Samarbeidet vil gi barn over hele verden den samme muligheten. 

SOS-barnebyer har 70 års erfaring med barneomsorg over hele verden. Vi støtter familier slik at barna fortsatt kan bo sammen med sine nærmeste omsorgspersoner, og gir nye hjem til barn som har mistet familien eller ikke kan bo sammen med dem.  

— Dette partnerskapet er mye mer enn donasjoner. Med A Home for a Home tar vi vårt bærekraftsarbeid til neste nivå og utvider vårt oppdrag med Friendly Homes til tusenvis av barn og familier over hele verden. Vi ser store muligheter for å utnytte vår brede kunnskap og engasjere våre ansatte og partnere, samt våre kunder på denne spennende reisen,

Patrik Hall, administrerende direktør i Heimstaden.
A Home for a Home: Nye måter å skape positiv effekt

A Home for a Home: Nye måter å skape positiv effekt

Med alt fra sosialarbeidere til vaktmestere sørger SOS-barnebyer og Heimstaden for å bygge det sikkerhetsnettet barn trenger for å leve gode liv.

— Flere barn og familier trenger hjelp nå enn før pandemien. Vi ser dette både utenfor og i programmene våre. Flere familier blir værende i programmet lenger, andre trenger støtte på nytt etter å ha klart seg selv. Sammen med Heimstaden kan vi utgjøre en enorm forskjell, for mange barn i sårbare situasjoner.

Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge

Ny standard for allianser

Heimstaden og SOS-barnebyer har som ambisjon å sette en ny standard for samarbeid med innovative aktiviteter både lokalt i land der Heimstadens er etablert, og i de internasjonale SOS-programmene som er en del av porteføljen. Målet er å gi enda flere barn, unge og familier et grunnlag som de kan bygge videre på som gjør at de blir ressurssterke og igjen bidrar til utvikling i sitt samfunn. 

SOS-barnebyer benytter midlene i eksisterende og nye program i Afrika og Sør-Amerika – der behovene er enorme. I tillegg innebærer partnerskapet at Heimstaden og SOS-barnebyer vil samarbeide om lokale prosjekter, såkalte co-created activities, i landene Heimstaden opererer i.

Les mer om samarbeidet og Heimstaden på nettsidene deres. Der er det også en oversikt over alle programmene de støtter

Familieprogram:

Hvert barn trenger noen til å støtte og beskytte dem når de vokser opp. Men mange foreldre møter vanskeligheter som forhindrer dem i å gi god nok omsorg. SOS-barnebyer tilbyr skreddersydd støtte for å styrke familier som har det vanskelig, og bidrar til at barna kan fortsette å bo sammen med sin biologiske familie. Gjennom rådgivning til kompetanseheving får foreldrene de ressursene de trenger for å overvinne vanskeligheter. Med sterke familier kan barn og unge få omsorgen og støtten de trenger for å trives. 

Fosterhjemsprogram:

Barn trenger tillitsfulle og langvarige forhold i livet. Hvis et barn ikke kan vokse opp i sin egen familie, er det nødvendig å finne gode løsninger for alternativ omsorg for å gi barnet et stabilt hjem og en mulighet til å skape varige relasjoner. Fosterfamilier mottar bolig og profesjonell hjelp gjennom SOS-barnebyers program.  

Ungdomsprogram:

Å vokse opp er ikke alltid lett og enda vanskeligere for de som ikke får støtte fra egen familie. SOS-barnebyer gir unge mennesker muligheten til å tilegne seg de ferdighetene de trenger for å få seg jobb og klare seg selv. De kan få tilgang til utdanning, opplæring og veiledning for å utvikle kunnskap, selvtillit og motstandskraft. Sammen jobber vi for å bygge en bedre morgendag, hvor ingen blir etterlatt. 

Lokale aktiviteter:

Gjennom lokale aktiviteter skal Heimstadens ansatte og leietakere og kunder få et økt engasjement til partnerskapet. I tillegg er det et mål at aktivitetene skal ha en positiv effekt på barn og unge i lokalsamfunnene der Heimstaden er etablert. Eksempler på lokale aktiviteter kan være leksehjelp, trygge lekeplasser, interships for ungdom.

Tusen takk for samarbeidet!

To søstre fra Sør-Afrika. Den ene som har oppsatt hår og lyseblå t-skjorte gjør en morsom grimase den andre har kort hår og hvit s-skjorte, hun smiler.
Ung gutt med lyst hår og midtskill, lilla hettegenser og skinnjakke smiler.