Gå til hovedinnhold

Fra hus til hjem

Fra hus til hjem er en aktivitet som gjennomføres av fosterforeldre og barn den første tiden etter innflytting i nytt hjem.

Bakgrunn

"Fra hus til hjem" er et underprosjekt av Under samme tak, en fosterhjemsmodell for søsken. Materiellet knyttet til prosjektet kan være nyttig for flere fosterhjem enn de som omfattes av Under samme tak-modellen.

Materiellet kan også brukes for å få bedre dialog med barna i fosterhjem, for å skape deltakelse og involvering. Hensikten er å skape samhold, tilhørighet og varighet i forholdet mellom fosterforeldre, barn og deres nye hjem - og slik få stabilitet for barna. Les mer i prosjektbeskrivelsen.

 

Materiellet

Barne- ungdoms og voksenhefter

Barne- ungdoms og voksenhefter

Heftene inneholder råd, tips og erfaringer fra andre fosterbarn og fosterforeldre, for barn ungdom og voksne.

Skravlekort

Skravlekort

Skravlekortene er ment til å sette i gang samtaler som gjør at alle blir bedre kjent, på en ufarlig og leken måte.

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan

Denne aktivitetsplanen hjelper familien å holde oversikt over planer, sosiale aktiviteter og oppgaver i hjemmet.

Husregler

Husregler

Denne malen brukes til å lage husregler tilpasset den enkelte familien.

Den fysiske materiellpakken, som er beskrevet ovenfor, kan bestilles på fra prosjektleder for Under samme tak  maria.reklev@sos-barnebyer.no

Det digitale materiellet laster du ned her: 

 

Skravlekort

SOS-barnebyer har utviklet "Skravlekort" tilpasset slik at både barna og fosterforeldrene skal svare på ulike spørsmål om seg selv, på en ufarlig og inkluderende måte. Våren 2020 videreutviklet vi skravlekortene slik at alle som vil spille de nå kan benytte de digitale kortene på skravlekort.no

Fra hus til hjem er finansiert av Gjensidigestiftelsen.