Gå til hovedinnhold

Snart 20 år med engasjement for barna i Huambo

Fagforbundets SOS-barneby har gitt barn og unge en god  oppvekst og utviklingsmuligheter i over 15 år. Dette bidrar til at flere tusen barn og unge i Huambo får en bedre hverdag.

Tusen takk for samarbeidet i 2023!

Fagforbundets medlemmer, ansatte og venner har siden 2005 samlet inn over 120 millioner kroner til Fagforbundets SOS-barneby i Huambo, Angola. Sammen bidrar vi til at barn og unge i Huambo får god omsorg, et godt helsetilbud og skolegang og på den måten får muligheten til å bli ressurssterke mennesker som kan bidra til utvikling av samfunnet de lever i. Bli bidragsyter du også!

Filomeno var mangeårig koordinator for det alternative omsorgstilbudet i Fagforbundets barneby, se intervjuet:

Se film fra Huambo:

Play

Sammen utgjør vi en forskjell

Over ti år med engasjement for barna i Huambo

  • I 2005 valgte Fagforbundet å gå inn i et forpliktende samarbeid med SOS-barnebyer. Målet var at medlemmer og ansatte i Fagforbundet skulle bidra til å finansiere bygging og drift av Fagforbundets SOS-barneby i Angola, et land preget av år med borgerkrig og med et stort antall barn uten omsorg. 
  • Høsten 2010 ble Fagforbundets barneby i Huambo, Angola, åpnet, takket være engasjementet og innsatsen til 8 000 medlemmer i Fagforbundet. Landsmøtet bevilget den første millionen. Resten av finansieringen har skjedd ved at enkeltmedlemmer, ansatte og venner av forbundet har tegnet seg for faste månedlige bidrag.
  • I dag har Fagforbundets SOS-barneby rundt 4 700 faste bidragsytere, og det verves stadig nye. I tillegg samles det inn bidrag gjennom blant annet lotterier, julemesser og bruk av Fagforbundets solidaritetsbevis.
  • Bli fast bidragsyter ved å fylle inn skjemaet ovenfor. Du kan også laste ned og skrive ut skjemaet og sende det til oss i posten. 

Les mer

Les om Fagforbundets engasjement i vår årsrapport

Les mer om samarbeidet på Fagforbundets nettsider

Følg Fagforbundets SOS-barneby på Facebook

Last ned brosjyre om Fagforbundets barneby

Har du spørsmål?

Har du spørsmål?

Kontakt Turid Weisser
Mobil: 480 05 167

En varm hilsen fra nasjonaldirektør Afonso

Alfonso Castro, nasjonaldirektør i SOS-barnebyer Angola. Se filmen.

- Jeg retter en stor takk til Fagforbundet fordi dere har vært med oss disse 10 årene.

I 2020 var det ti år siden Fagforbundet åpnet barnebyen i Huambo. I dag er barna blitt ungdommer. Les mer om hvilke resultater langsiktig omsorg gir.

Film fra Fagforbundet 2017

Play