Gå til hovedinnhold

Sammen om tilstanden i barnevernet

Gjennom barnevernsreformen har kommunen fått det helhetlige ansvaret for det kommunale barnevernet. Kommunestyret skal minst én gang i året få en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten, gjennom tilstandsrapportering. Formålet er å gi bredere innsikt i tjenestens arbeid og et politisk eierskap med tydelige prioriteringer og vedtak for tjenesten.

«Sammen om tilstanden i barnevernet» har som ambisjon å gi barneverntjenester tilgang til et helhetlig opplegg for utvikling og utarbeiding av den årlige tilstandsrapporten. Ved å følge anbefalingene, prosessbeskrivelsene og bruke verktøyene beskrevet her, vil barnevernstjenestene kunne levere gode tilstandsrapporter og sikre systematikk og sammenheng i sin tjenesteutvikling. Videre vil barn, unge og foreldres erfaringer dras inn i kvalitetsutviklingsarbeidet, og dette gir økt medvirkning på systemnivå for barnevernsfeltet.  

 «Sammen om tilstanden i barnevernet» er utviklet i samarbeid med barneverntjenestene i Lørenskog- og Lillehammer kommune, med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Det helhetlige opplegget forholder seg til kommunestyrenes 4-årige periode med et årshjul utviklet for hvert av de fire årene. 

Last ned

Ønsker du heller å laste ned innholdet på disse sidene finner du det samlet her:

SOS-barnebyer - sammen om tilstanden i barnevernet

 

Spørsmål? Ta kontakt med vår prosjektleder!

Kjersti Movold

Kjersti Movold

ProsjektlederKlikk for å sende e-post