Gå til hovedinnhold

Stiftelsen Balder

Stiftelsen Balder ble stiftet i 1994, og har i over 10 år bidratt med betydelige midler til SOS-barnebyer.

Bidragene har gått til mange ulike prosjekter over hele verden; i Asia, Afrika, Europa og Amerika. Stiftelsen Balder har sist vært med å delfinansiere renovering av en grunnskole i Mwanza, Tanzania.

Billett til voksenlivet

SOS-barnebyer har inngått et samarbeid med myndighetene i Mwanza, Tanzania for å gi barna i lokalsamfunnet et bedre skoletilbud. Renoveringen av Igelegele grunnskole sto ferdig høsten 2015. Her var behovet enormt. Skolen manglet vann og elektrisitet, lærerværelse, lekeplasser, vinduer og dører, pulter, og ikke minst klasserom.

Ved å renovere og utvide Igelegele-skolen ønsker SOS-barnebyer å sikre at flere barn får utdannelse i et land hvor kun halvparten av elevene består grunnskoleeksamen.

Med skoleprosjektet forventer vi å få plass til 1000 barn fra SOS-familier og andre familier i nærområdet. Disse barna vil få mulighet til å få den beste mulige utdanningen og vil dermed kunne skape positive forandringer i lokalsamfunnet.

Skolen vil bidra til en bæredyktig utvikling hvor flere barn kan vokse opp som resurssterke innbyggere som kan bidra positivt til den videre sosiale og økonomiske utviklingen i landet.

Det var trangt om plassen i Igelegele-skolen for et par år siden. Foto: Christine Wiik
Det var trangt om plassen i Igelegele-skolen for et par år siden. Foto: SOS-arkiv
Igelegele-skolen pusses opp for 1 000 elever. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
Det har vært et enormt behov for å få pusset opp skolen i Mwanza. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
SOS-barnebyer ruster opp Igelegele-skolen i Mwanza, Tanzania. Foto: SOS-arkiv
Støtten fra Stiftelsen Balder bidrar til å ruste opp skolen for 1 000 elever. Foto: SOS-arkiv
Skoleprosjektet skal gi barn fra SOS-familier og lokalområdet den beste mulige utdanningen. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
Skoleprosjektet skal gi barn fra SOS-familier og lokalområdet den beste mulige utdanningen. Foto: Bjørn-Owe Holmberg