Gå til hovedinnhold

SAMMEN - Ung

Hovedmål:

  • SAMMEN skal bidra til at unge som har flyktet til Norge og norsk ungdom får mulighet til å bli kjent med hverandre.
  • Ungdommene jobber i grupper på et selvvalgt prosjekt.
  • Kommunene og SOS-barnebyer tilrettelegger for SAMMEN, men det er ungdommene som skal eie prosjektet og skape nye relasjoner og nettverk.
  • Gruppen møtes gjennom flere treff som starter med en kick-off og avsluttes med utdeling av attester.

Fakta:

  • 27 kommuner og bydeler er med i SAMMEN prosjektet.
  • Dette er: Asker, Lillehammer, Oppegård, Nesodden, Bærum, bydel Bjerke, Arendal, Os i Østerdalen, Levanger, Salangen, Drammen, Lier, Aukra, Horten, bydel Nordstrand, Bodø, Flekkefjord, Nesna, Groruddalen, Skedsmo, Verdal, Fredrikstad, Stavanger, Trondheim, Bergen, Skien og Lørenskog.
  • Mer enn 800 ungdommer har deltatt i prosjektet.

 Last ned prosjektbeskrivelsen her.

Møt ungdommen og de som jobber med SAMMEN

Ricardo Calderon Rugama, prosjektleder Verdal kommune

- SAMMEN er et viktig verktøy i det forebyggende ungdomsarbeidet i kommunene. SAMMEN bygger innenforskap, likeverdighet, respekt og positive opplevelser i ungdomsmiljøet. Dette gjør at ungdommene blir introdusert med lokal samfunnet på en positiv måte, som bidrar til en bedre integrering. SAMMEN har ringvirkninger utenfor gruppene med deltagere. Deltagerne blir ambassadører for SAMMEN prosjektet og de prinsippene prosjektert står for. Det har vist seg at SAMMEN hjelper å forebygge fremmedfrykt i lokale ungdomsmiljøer.

Sahar (19), Nesodden

- Jeg oppdaget at alle ungdommer kan være sjenerte. Det var jo sånn hjemme også, før jeg kom til Norge. Det var vanskelig å bli kjent med noen der også, men så går det jo over når vi blir kjent. Vennene mine lurer på hvordan jeg kjenner Kari for eksempel, fordi norske er så vanskelig å bli kjent med. Da forteller jeg at jeg har vært med på SAMMEN, at det var veldig fint og at det har gjort at vi har blitt godt kjent.

Hans Kristian Enge, Leder Enslige mindreårige, Lillehammer kommune

- Sammen er likeverdighet, samhold og muligheten til å skape noe i lag, for å muliggjøre nye relasjoner som skaper sosiale ferdigheter og utvikling.  

Awar (18), bydel Bjerke

- Jeg ble med SAMMEN fordi jeg ønsket å gjøre en forskjell for folk. Dersom jeg kan bidra til å gjøre det lettere for ungdom som kommer til Norge å bli kjent med andre og være sosiale utenom skole og å lære norsk så er det fint.

NTNU-rapport: Et viktig tilskudd til integreringsarbeidet

NTNU lanserte sin evalueringsrapport om SAMMEN i april 2018 og konkluderer med blant annet at SAMMEN bør etableres i alle kommuner som bosetter unge flyktninger. Prosjektet representerer et viktig tilskudd til integreringsarbeidet og er et prosjekt for og med ungdommer. Les rapporten i sin helhet her.
Read the report in English here (pdf).

SAMMEN har blitt løftet frem som et lærende eksempel i flere rapporter:

Rapporten «Tidiga insatser för nyanlända barn, unga och föräldrar i Norden – evidens och lovande arbetssätt» fra Nordens Välfärdscenter kan leses her: https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2020/01/NWC-TidigaInsatser-www.pdf 

I rapporten “Child friendly approaches in the area of migration” fra Council of Europe ble SAMMEN nevnt som et eksempel på varige løsninger på integrering: https://edoc.coe.int/en/refugees/8047-promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practices.html

For mer informasjon, ta kontakt med:

Programrådgiver


Rikke Soligard

Mobil: 402 40 030

SAMMEN er finansiert av Egmont Fonden, IMDi og Gjensidigestiftelsen.