Gå til hovedinnhold

UngSOS

UngSOS er ungdomsgruppa til landsforeningen Frivillige for SOS-barnebyer. Vi er ungdom i alderen 12-26 år, som vil gjøre en innsats for andre barn og unge verden over. 

Hvert 10. barn i verden lever uten omsorg eller står i fare for å miste omsorgen fra foreldrene sine. De bor i Norge og over hele resten av verden. Årsakene til at de er uten tilfredsstillende foreldreomsorg er blant annet krig og konflikt, naturkatastrofer, arbeidsledighet, sykdom, død, vold og rusmisbruk. Ofte er fattigdom en underliggende årsak. Dette vil vi gjøre noe med!

Vi har egne selvstendige aktiviterter, men jobber også sammen med de voksne frivillige i SOS-barnebyers lokale distriktsforeninger. Du kan engasjere deg på flere måter - finn din vei - og din gjeng -  nedenfor! 

Vi gleder oss til å høre fra deg! 

Følg oss gjerne på facebook og instagram.