Gå til hovedinnhold

SAMMEN-lokalsamfunn

Hovedmål:

  • Å bevisstgjøre og engasjere slik at mange flere innbyggere og aktører i landets lokalsamfunn, SAMMEN bidrar i aktiviteter som hindrer utenforskap blant barn og unge. Vi anser et sterkt lokalt fellesskap som en viktig motvekt til utenforskapet.
  • SOS-barnebyer skal derfor, sammen med unge innbyggere i norske kommuner/bydeler, løfte dialogen om hva som skal til – akkurat der de bor, for sikre at enda flere barn og unge får en god oppvekst.
  • Når flere har kunnskap og handler deretter, øker sjansene for tidlig innsats og bidrar til at enda flere kan få ta del.

Fakta:

  • I SAMMEN-lokalsamfunn står ungdomsmedvirkning sentralt og ungdomsskoler er derfor en særlig viktig aktør i arbeidet. Prosjektet starter derfor ideelt sett på lokalsamfunnets ungomsskole der elevene deltar på en bevisstgjøringsøkt, etterfulgt av en medvirkingsundersøkelse/workshop. Les mer her.
  • Ungdommenes ideer og innspill løftes videre til aktuelle aktører (frivilligsentraler, fritidsklubber, idrettslag, kulturarenaer etc.) som kan være med å realisere disse.
  • En viktig komponent er å styrke samarbeidet mellom innbyggere og relevante lokalsamfunnsaktører gjennom myldremøter, foredrag, inspirasjonsseminarer, workshops og lokale initiativ.
  • Arbeidet skal bevissgjøre, engasjere, samt skape lokal aktivitet som bidrar til å utvikle frivilligheten. 
  • Prosjektet er i en pilotfase, og vi søker nå flere kommuner/bydeler som vil være med å teste ut modellen.
  • Vi har en pott med aktivitetsmidler til de første som melder seg.
  • Prosjektet er finansiert av Bufdir, Cewe og Sparebankstiftelsen.