Gå til hovedinnhold

Stiftelsen Signe Marie

Sammen skal vi bygge samfunnet for Malawis meste sårbare barn, løfte barnefamilier ut av fattigdom og legge til rett for en langsiktig, trygg og stabil livssituasjon for disse familiene.

I 2020 inngikk Stiftelsen Signe Marie en 2-årig avtale om å bli Samfunnsbygger. Samfunnsbygger er et forebyggende prosjekt for å hindre at barnefamilier går i oppløsning. Vi samarbeider med familiene slik at de kan skape positive endringer i egen livssituasjon.  

Hjelp til selvhjelp for 1750 familier

Som Samfunnsbygger bidrar Stiftelsen Signe Marie til at barnefamilier kan klare seg selv. En vesentlig forutsetning for at barn kan få god omsorg og utdanning i egen familie er at familiens materielle situasjon bedres. Et nødvendig forebyggende tiltak er derfor yrkesutdanning til barnas omsorgspersoner, på lang sikt vil dette gi barnefamilier anstendige levevilkår og derigjennom øke muligheten for økonomisk vekst i lokalsamfunnet. Sammen skal vi arbeide for at 1750 familier blir selvstendige innen 2025!

GRUNNLEGGENDE BEHOV

GRUNNLEGGENDE BEHOV

Sikre barnefamiliene grunnleggende behov som mat, vann, bolig og god omsorg.

UTDANNING OG OPPLÆRING

UTDANNING OG OPPLÆRING

Sikre at barn får utdanning og gi omsorgspersoner kunnskap om barns rettigheter.

ØKONOMISK SELVSTENDIGHET

ØKONOMISK SELVSTENDIGHET

Bidra til etablering av virksomheter gjennom spare- og lånegrupper og yrkesopplæring.

Har bidratt på en fantastisk måte

I over 10 år har Stiftelsen Signe Marie engasjert seg i SOS-barnebyers arbeid ved å gi utsatte barn i Colombia omsorg, utdanning og muligheten til en fremtid. I tillegg har stiftelsen vist seg å være en pålitelig partner når kriser rammer. Stiftelsen har støttet vårt nødhjelpsarbeid i forbindelse med flykningskrisen i Colombia og i Moria-leiren på Lesvos i Hellas, så vel som ved naturkatastrofene i Nepal, Filipinene og Haiti.

FNs bærekraftsmål

Stiftelsen Signe Marie og SOS-barnebyer jobber i fellesskap opp mot disse bærekraftsmålene:

FNs bærekraftsmål 1 - Utrydde fattigdom  FNs bærekraftsmål 2 - Utrydde sult  FNs bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet

FNs bærekraftsmål 4 - God utdanning  FNs bærekraftsmål 5 - Likestilling mellom kjønnene  FNs bærekraftsmål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold

 

Om Stiftelsen Signe Marie

Stiftelsen Signe Marie ble opprettet som Åge Lærdal Stiftelsen etter en donasjon fra ham i 2005. I 2018 skiftet Stiftelsen navn til Stiftelsen Signe Marie. Bakgrunnen var at Åge Lærdal ønsket at Stiftelsen skulle bære navnet til sin eldste søster. Signe Marie døde i august 1942, bare 4 uker gammel, av en sykdom som i dag er lett å behandle. Stiftelsen Signe Maria støtter internasjonale tiltak i henhold til FNs bærekraftsmålene 1 til 6. De ønsker å støtte gode formål internasjonalt og nasjonalt. Forebygging av barns død og trygging av deres oppvekst særlig prioritert.

Samfunnsbygger, stein på stein

Gjennom Stiftelsen Signe Marie fører Åge Lærdal og familien grunnverdier fra tidligere generasjoner videre til arbeidet med å styrke barnefamilier rundt om i verden.

Les hele intervjuet med Åge Lærdal her