Gå til hovedinnhold

Ulike former for vold mot barn

Vold og overgrep mot barn omfatter fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Barn rammes også indirekte av vold mot eller mellom foreldre

Vold og overgrep mot barn omfatter fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Barn rammes også indirekte av vold mot eller mellom foreldre.  

WHO anslår at opptil en milliard barn i alderen 2-17 år har opplevd fysisk, emosjonell eller seksuell vold eller omsorgssvikt det siste året. Ca. 1 av 5 jenter blir seksuelt misbrukt minst en gang i løpet av livet.  
 
Barn som lever i områder rammet av krig, konflikt, naturkatastrofer eller er på flukt har stor risiko for å bli utsatt for vold og overgrep. Barn som har mistet eller kommet bort fra foreldrene sine er svært sårbare for å bli utnyttet eller ofre for menneskesmugling. 

WHO deler vold mot barn inn i seks hovedtyper: 

  • Mishandling er fysisk, seksuell og psykisk/emosjonell vold, inkludert oppdragervold og annen straff, og omsorgssvikt av spebarn, barn og ungdom fra foreldre eller omsorgs- og andre autoritetspersoner. Forekommer oftest i hjemmet, men kan også skje på skoler og institusjoner. 
  • Emosjonell eller psykisk vold omfatter trusler, maktmisbruk, avvisning, latterliggjøring, nedverdigelse, negativ sosial kontroll, uforutsigbarhet og grunnleggende utrygghet. 
  • Seksuell vold inkluderer seksuelt misbruk, fullført eller forsøkt seksuell kontakt uten samtykke og seksuell trakassering, både fysisk og på nett.
  • Partnervold (vold i hjemmet) involverer fysisk, seksuell og psykisk/emosjonell vold fra en partner eller ekspartner. Som regel er det kvinner som utsettes for denne volden, men menn kan også være ofre. Jenter i barneekteskap og tvangsekteskap er svært utsatt. Ungdom, særlig jenter, i romantiske relasjoner kan også rammes av såkalt «datingvold». 
  • Kjønnsbasert vold er vold rettet mot jenter eller gutter på grunn av deres biologiske kjønn eller kjønnsidentitet.  
  • Mobbing er gjentatt aggressiv, negativ eller ondsinnet oppførsel fra et annet barn eller en gruppe barn. Det kan også foregå over nett. Mobbing kan være fysisk eller verbal, og inkluderer stygge kommentarer, baksnakking, utestenging, ryktespredning eller deling av bilder eller videoer.  
  • Ungdomsvold er mobbing og fysiske overgrep mellom kjente eller fremmede i samme miljøer, med eller uten våpen, samt gjengvold.