Portrettbilde av ung gutt med mørkt, bølget hår og lang lugg. Illustrasjonsfoto: Katerina Ilievska

Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbunds bidrar til at ungdom i Kosovo får en god overgang fra hjemmets trygge rammer til selvstendighet.

En stor andel unge i Kosovo har droppet ut av skolen og er uten jobb. Mange av dem som har vokst opp i alternativ omsorg, som for eksempel fosterhjem, må tidlig ta ansvar for seg selv, har lite nettverk og får færre jobbmuligheter som voksne. De er også mer utsatt for sosial ekskludering, fattigdom, hjemløshet og vold.

Viktig ettervern 

I 2017 etablerte SOS-barnebyer i Kosovo et eget program for unge som vokser opp i en SOS-fosterfamilie. Der det tidligere var vanlig med ungdomshus, hvor de unge fikk større ansvar under rettledning, bor nå ungdommene i fosterfamilien sin til de er klare til å flytte for seg selv. Etter dette vil programmet sørge for viktig ettervern i perioden som for mange av disse ungdommene kan være kritisk. Omsorgspersonene i SOS-barnebyer får opplæring for å bli kompetente og trygge i rollen som støttespillere og veiledere i denne viktige utviklingsfasen. Hver enkelt ungdom får én person å forholde seg til som vet hva utfordringene er, og tilpasser oppfølgingen både psykisk og pedagogisk.

Kompetansebygging skaper muligheter

Det blir også lagt stor vekt på kompetansebygging innen digital teknologi og engelsk som fremmedspråk. Ungdommer med praktisk yrkesrettet utdanning får i tillegg veiledning og hjelp til oppstart av egen bedrift, der de lærer om forretningsstrategi, økonomiforvaltning og markedsføring. Dette bidrar til at ungdommene kommer seg ut i arbeidslivet.

– Å bli sett av en voksen, å være med å bidra til at flere kan bli sett, hørt og ha betydning. For den enkelte kan det bety alt. 

Unn Alma Skatvold 

Hva går støtten til?

 • SOS-fosterforeldrene sine til de er klare for å flytte for seg selv, i stedet for å flytte i ungdomshus.
 • Kompetanseheving/kursing av omsorgspersoner slik at de på beste mulig måte kan gi støtte til ungdommene i overgangen til voksenlivet.
 • Hver ungdom får sin egen kontaktperson fra SOS-barnebyer som hjelper dem med individuell støtte, og psykologisk og pedagogisk oppfølging.
 • Fokus på kompetansebygging innen digital teknologi og språk (engelsk) for ungdommene.
 • Råd og veiledning i oppstart og utviklingsfasen av egen bedrift, kursing i god forretningsstrategi, fornuftig økonomiforvaltning og riktig markedsføring.
 • Videre oppfølging og ettervern for ungdom (18-23 år) som har flyttet for seg selv, fått en stabil jobb eller begynt på videre utdanning.

Fakta om Kosovo

 • Kosovo er et av de fattigste og mest sårbare landene i regionen.  
 • 70 prosent av befolkningen i Kosovo er under 30 år, og 50 prosent er under 18.
 • Ungdomsledigheten er skyhøy. Mange unge blir tvunget av familien til å jobbe i stedet for å gå på skole, for å bidra til familiens inntekt.  
 • Fordi landet bruker en svært liten del av offentlige midler på velferdsordninger er tilgangen til helse, utdanning og andre sosiale tjenester begrenset. Spesielt for de som fra før lever i en vanskelig situasjon.  
 • Det er store etniske motsetninger i landet.

Siste nytt fra Politiets Fellesforbunds humanitære prosjekt i Kosovo

Florina jobber sammen med de andre jentene i nettmobbingprosjektet. På et bord er det et stort hvitt ark med mange grønne post-it lapper. Foto: SOS-barnebyer

Historie

Engasjert ungdom

Ungdommer i SOS-barnebyers fosterfamilier i Pristina er som andre unge, og har et sterkt engasjement for andre.

Tusen takk for verdens viktigste samarbeid!

Har du spørsmål, ta kontakt med: