Siste nytt fra ungdomsprogrammet i Kosovo våren 2024

Ungdom i Kosovo står overfor betydelige utfordringer. Men med støtte fra blant andre Politiets Fellesforbund jobber SOS-barnebyer for at de skal få utdanning, jobb og mulighetene til å bruke sin stemme for å påvirke myndighetene.

Ei ung jente med langt blondt hår og blå genser, og en ung gutt med mørkt kort o hår og ys rutete skjorte, sitter ved et bord og blar i ei skolebok. Illustrasjonsfoto: Katerina Ilievska

I Kosovo er den økonomiske situasjonen fortsatt svært vanskelig, spesielt for de mest sårbare gruppene inkludert unge mottakere av ulike støtteordninger. Dette fører i mange tilfeller også til psykiske utfordringer.

Den politiske spenningen mellom Kosovo og Serbia, er fortsatt skjør, og situasjonen ustabil. Dette påvirker også de unge sterkt.

Det er høy ungdomsledighet i landet og mange sliter med å finne en jobb. Etter at landet endret visumreglene, noe som gjøre det enklere å reise til andre land for å jobbe, har flere sett på dette som en mulighet til å bedre levekårene. De selger alt de eier for å finansiere reisen i håp om å lykkes utenlands. Jobbmarkedet er utfordrende også i mange andre land i Europa, et stort antall returnerer derfor til Kosovo – tomhendte – og med større utfordringer enn tidligere. SOS-barnebyer ønsker å bidra til at å forhindre at flere gjør samme feilen og har derfor gjennomført informasjonsmøter for både ungdom og foreldrene deres, der dette har vært et tema.

Støtte under utdanningen                               

Rådgiverne som jobber i SOS-barnebyers program for ungdom, SILP (Supervised Independent Living Program), gir opplæring innenfor flere felt for å støtte dem på veien til et selvstendig liv. Fire av ungdommene tar en bachelor innenfor fagfeltene informatikk, fysioterapi og radiologi. De har blant annet fått oppfølging for å best mulig forberede seg til eksamen.

Ni ungdommer i SILP har fått heltidsjobb: tre jobber som sykepleiere, fem i restaurantbransjen og én i salgssektoren.

Klarer seg selv økonomisk

Prosjektet YEEP (Youth Empowerment Enabling Prospects), er nå avsluttet og kan vise til veldig bra resultater. 313 unge, som lever i sårbare situasjoner, ble med i dette treårige regionale prosjektet, 306 av dem fullførte. Opplæringen de var igjennom gjorde det mulig for dem å få seg en jobb. 80 av fikk også yrkesopplæring, og 141 ble selvstendig næringsdrivende. Prosjektet har bidratt til at de unge nå klarer seg selv økonomisk.

Fire ungdom sitter rundt et bord og skriver, på ei tavle i bakgrunnen er det mange post-it lapper. Foto: SOS-barnebyer Kosovo
Unges stemme blir lyttet til. Gjennom SOS-barnebyers program har mange fått delta i møter med beslutningstakere hos lokale myndigheter.

Påvirkning av lokale myndigheter

YEEP har også lagt til rette for at de unge skulle kunne delta i diskusjoner med, og påvirke beslutningstakere hos lokale myndigheter, for å fremme rettighetene og interessene sine. Syv av dem fikk opplæring som talspersoner, og omtrent 70 unge deltok i åpne diskusjoner om sysselsettingspolitikk.

Regjeringen jobber for de unge

Regjeringens strategi, 2024-2032, innenfor ungdomssektoren inkluderer handlingsplaner for å forbedre utdanning, øke muligheter for sysselsetting og helsefremmende tiltak. Til tross for betydelige utfordringer, er håpet om at denne målrettete innsatsen vil øke mulighetene for både utdanning og jobb.  

Endrits historie gir håp til andre unge

Endrit, en 17 år gammel gutt som bor i en SOS-fosterfamilie, er et eksempel på at det er håp og muligheter. Etter å ha fullført videregående skole med glans, har han gjennomført flere kurs i markedsføring og økonomi. Ved siden av disse kursene har han jobbet deltid som tanntekniker. Kollegaene hans er veldig fornøyde med Endrit og det at han er så dedikert og pliktoppfyllende. Han blir nå en del ev SILP, og med videre støtte fra SOS-barnebyer planlegger Endrit universitetsstudier innen økonomi.

Har du spørsmål, kontakt: