Siste nytt fra ungdomsprogrammet i Kosovo våren 2023

Mange unge er nå ute av ungdomsprogrammet og klarer seg veldig godt selv. 24 ungdommer får støtte gjennom programmet Politiets Fellesforbund bidrar til.

To unge jenter og to unge gutter sitter på gresset i en ring og titter opp på den som tar bildet. Foto: Katerina Ilievska

Situasjonen i Kosovo våren 2023

  • Inflasjonen har påvirket de fleste områdene i Kosovo med høyere matvarepriser, dyrere husleie, økte priser på strøm, medisiner, klær, hygieneprodukter osv.
  • Dette påvirker også livene til ungdommene som lever for seg selv, og de som er på vei til et selvstendig liv.
  • I tillegg kommer den urolige situasjonen i grenseområdene til Serbia som skaper en konstant uro hos veldig mange.

På vei til selvstendighet

En del av ungdomsprogrammet er Semi Independent Living Program (SILP). Dette er et treårig program, der målet er å gjøre overgangen til voksenlivet og selvstendighet enklere. Ti unge fra ungdomsprogrammet deltar i dette nå og er ute i arbeidslivet. Første året de er i SILP betaler SOS-barnebyer 75 prosent av utgiftene til leie, mat og klær, neste år 50 prosent og siste året 25 prosent.

Ungdommene mottar også ulike former for støtte fra dedikerte medarbeidere i SOS-barnebyer:

  • Psykososial oppfølging
  • Språkopplæring
  • Karriereveiledning
  • Faglig veiledning 
En vegg der det er malt et menneske med langt mørkt hår og et hjerte, med teksten: There is hope. Foto: SOS-barnebyer

Forberedelse til yrkeslivet

I et land med skyhøy arbeidsledighet er det lagt ned en betydelig innsats for å forberede ungdommene på yrkeslivet, der blant annet en fagutdanning har vært viktig. Dette har ført til at mange har lykkes med å finne jobb i privat sektor: hotell- og restaurantbransjen, bygg og anlegg ​og detaljhandel.

Flere av dem som har fullført en utdanning har fått seg jobb som økonomer eller i administrative roller.

I tillegg har SOS-barnebyer Kosovo implementert «Next economy», en ny metodikk for å styrke livs- og arbeidsevnene til ungdommene. Dette har gitt de unge omfattende kunnskap om arbeidsmarkedet, slik at de kan holde seg godt orientert om mulighetene og gjør det enklere for dem å få seg en jobb. Metodikken sikrer også at de har en god kunnskap om, og forståelse for hvilke rettigheter de har på arbeidsplassen. 

Anas drøm for fremtiden

Ana har vært en del av ungdomsprogrammet og deltar nå i SILP. Hun var også en av jentene som deltok i «Live and let live», et prosjekt fire unge jenter fra SOS-barnebyer startet for å bevisstgjøre ungdom om konsekvensene av nettmobbing.

Se filmen der hun forteller hvordan det var å flytte for seg selv, og om drømmer og planer for fremtiden.

Ana deltar nå i SILP.