Politiets Fellesforbund støtter integrering av flyktninger

Over 10 000 barn og unge har kommet til Norge som flyktninger fra Ukraina. De har måttet flykte fra alt: livet de levde, hjem, venner, skole. Vi jobber for at flyktningene skal bli en del av fellesskapet der de bor, og bli kjent med barn og unge på samme alder.

To gutter klatrer i et tre med høstblader, begge smiler. Illustrasjonsfoto: Katerina Ilievska

Dette gjør vi, i samarbeid med kommunene, gjennom SAMMEN Ung og SAMMEN Familiegrupper. Politiets Fellesforbund har nå bevilget 500 000 kroner til dette integreringsarbeidet.

Kjernen i SAMMEN Ung er å skape aktiviteter og plattformer hvor unge flyktninger får anledning til å møte unge i Norge slik at de blir kjent og kan gjøre ting sammen. SAMMEN Familiegruppene fungerer på samme måte. Gruppen legger en plan i fellesskap for ulike aktiviteter de ønsker å gjennomføre i løpet av fem til ti uker. Målet er de skal etablere relasjoner som gjør at de vil fortsette å holde kontakten og finne på ting sammen.  

Politiets Fellesforbund bestemte seg tidligere i år for å stille midler til disposisjon for flyktninger fra Ukraina. Vi er veldig glade for å kunne bidra til et svært viktig arbeid som vi vet blir profesjonelt ivaretatt av SOS-barnebyer i Norge.

Per Erik Ommundsen, generalsekretær i Politiets Fellesforbund

Samarbeid med mange kommuner 

Før flyktningsituasjonen fra Ukraina var en realitet, hadde SOS-barnebyer hatt SAMMEN-samarbeid med rundt 25 kommuner. I 2022 har vi startet opp SAMMEN Ung-grupper i syv nye kommuner i Norge, og SAMMEN Familiegrupper i fire. I tillegg har SOS-barnebyer vært i kontakt med omtrent 130 kommuner i Norge, og sett hvordan vi kan støtte kommunen i en svært krevende situasjon.

Pengene Politiets Fellesforbund har bevilget bidrar til at vi kan starte flere SAMMEN Ung og Familiegrupper, som gjør at flere barn, unge og familier blir en del av lokalsamfunnet der de bor, og kanskje etablerer vennskap for livet.   

Selv om det er flyktninggruppen fra Ukraina som er i et særlig fokus nå, er vi opptatt av at våre programmer og modeller skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av nasjonalitet.  

Les mer om vårt arbeid i Norge.