Gå til hovedinnhold

Slik jobber SOS-barnebyer mot menneskehandel

Noen av de største årsakene til menneskehandel er fattigdom og mangel på en trygg familie. Familien er nemlig barnets sikkerhetsnett. Når barn ikke har voksne som tar vare på dem, er de et lett bytte for menneskehandlere.

Hva er menneskehandel? 

Menneskehandel er en form for moderne slaveri, og handler om å utnytte barn, kvinner og menn til å utføre arbeid eller tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller ved å utnytte personens sårbare situasjon. Menneskehandel er et grovt brudd på menneskerettighetene. 

Hvert år fanges over en million barn inn i den grusomme industrien.

Det kan være barn som kidnappes fra gaten eller blir lokket med falske løfter om mat, penger eller sikkerhet. Noen ganger er det også familier i fattigdom som selger barna i desperasjon, eller hvor barna ønsker å hjelpe resten av familien ved å jobbe. 

Barn som blir fanget i menneskehandel utnyttes i forferdelige former som prostitusjon, kriminalitet, ulovlig arbeidskraft eller i illegale organtransplantasjoner. Mange barn blir også tvunget til å være barnesoldater. 

Slik jobber SOS-barnebyer mot menneskehandel

Noen av de største årsakene til menneskehandel er fattigdom og mangel på en trygg familie. Familien er nemlig barnets sikkerhetsnett. Når barn ikke har voksne som tar vare på dem, er de et lett bytte for menneskehandlere.

Derfor arbeider SOS-barnebyer for å minske risikoen for at barn er utsatte for menneskehandel gjennom å styrke sårbare familier slik at de kan ta godt vare på barna sine. Barn som ikke har noen familie, får et trygt hjem i en SOS-familie.

SOS-barnebyer arbeider i flere land for å redde barn fra slaveri, gjenforene dem med familien sin eller gi dem en SOS-familie. Barn som har vært utsatt for menneskehandel, har ofte store traumer og tilknytningsvansker, og får derfor tett oppfølging, mye omsorg og traumebehandling.

SOS-barnebyer jobber også politisk for å stoppe menneskehandel gjennom å endre regelverk i land der moderne slaveri er utbredt. Vi legger press på norske myndigheter til å jobbe aktivt internasjonalt for at FNs retningslinjer for barns rettigheter implementeres over hele verden.