Gå til hovedinnhold

Politiets Fellesforbund

  • SOS-barnebyers ungdomsprogram i Pristina i Kosovo er Politiets Fellesforbund sitt humanitære prosjekt. I Kosovo havner mange unge som har vokst opp i alternativ omsorg i en negativ spiral preget av fattigdom, rus og kriminalitet. SOS-barnebyers ungdomsprosjekt i Kosovo jobber tett med ungdommen som vokser opp under SOS-barnebyers omsorg og gir dem god og stabil oppfølging i overgangen til voksenlivet. Det gir de unge muligheten til å lykkes som voksne.
  • SOS-barnebyer er takknemlige for å ha Politiets Fellesforbund med som viktige bidragsytere til ungdomsprosjektet i Pristina. Bidrag som sikrer videre drift av dette prosjektet, er med på å endre liv.

- Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange.
Det er forebygging i praksis.

Politiets Fellesforbund

Siste nytt fra ungdomsprogrammet i Kosovo

Hilsen til Politiets Fellesforbund

Play

Sosiale forhold i Kosovo

Det bor 1,9 millioner mennesker i Kosovo. Arbeidsledighet er på 33 prosent, ungdomsledigheten på nesten 60 prosent. Det er stor tilflytting til hovedstaden Pristina, noe som gir enormt press på eksisterende infrastruktur, sosialtjenester og boliger. Fattigdom, høy arbeidsledighet, vold i hjemmet og diskriminering av kvinner fører til at en stor andel barn i Kosovo ikke får oppfylt sine grunnleggende rettigheter til skolegang, et godt helsetilbud, muligheten til å spise seg mette og å vokse opp i et hjem med en familie. Det er også manglende tilbud for utsatte barn i Kosovo.

SOS-barnebyers ungdomsprogram

Ungdomsledigheten i Kosovo er på nesten 60 prosent, det høyeste tallet i hele Sørøst-Europa. Barn uten omsorg er ekstra utsatt. De har mindre sannsynlighet for å fullføre skolegangen og har således færre jobbmuligheter som voksne. Ungdom som har vokst opp under alternativ omsorg er også mer utsatt for sosial ekskludering, fattigdom, hjemløshet og vold.

Hva går støtten til?

  • Etablering av et ungdomsprogram hvor ungdommen kan få bo hjemme i sin SOS-familie til de er klare for å flytte for seg selv, i stedet for å flytte i ungdomshus
  • Kompetanseheving/kursing av omsorgspersoner slik at de på beste mulig måte kan gi støtte til ungdommene i overgangen til voksenlivet
  • Hver ungdom får sin egen kontaktperson fra SOS-barnebyer som hjelper dem med individuell støtte, og psykologisk og pedagogisk oppfølging
  • Fokus på kompetansebygging innen digital teknologi og språk (engelsk) for ungdommene
  • Råd og veiledning i oppstart og utviklingsfasen av egen bedrift, kursing i god forretningsstrategi, fornuftig økonomiforvaltning og riktig markedsføring
  • Etablering av et fond hvor det kan søkes midler til oppstart og etablering av mentorordning
  • Videre oppfølging og ettervern for ungdom (18-23 år) som har flyttet for seg selv, fått en stabil jobb eller begynt på videre utdanning

Ønsker du å bli fast bidragsyter? Last ned og skriv ut brosjyren, der finner du skjema (pdf).

Har du spørsmål, send oss gjerne en e-post.