Gå til hovedinnhold

SOS-barnebyer i Kosovo forbereder seg på korona viruset

Også Kosovo er rammet av den pågående pandemien, selv om det der foreløpig, 27. mars, kun er registrert 71 tilfeller av korona-smittede i landet. I Kosovo er det, som i Norge, restriksjoner på sosial kontakt og beskjed om å holde seg hjemme. I SOS-barnebyer har man forberedt SOS-familiene med at de alle har fått mat, hygieniske produkter og medisiner for en tid fremover, slik at de kan leve som «normalt».

27. mars 2020

SOS-barnebyer i Kosovo har innstilt alle sosiale aktiver og innført smitteverntiltak i alle sine programmer. Tidlig i mars ble boligene til alle SOS-familiene rengjort og desinfisert. Alle ansatte, spesielt SOS-mødre og -assistenter i familiene er nøye satt inn i beredskapsplanen og har fått grundig opplæring i smitteforebygging, symptomer og hvordan de skal forholde seg til eventuell smitte. Alle familiene i SOS-familieprogrammet har fått samme informasjon.  
 
Ledelsen i barnebyen følger nøye med på utviklingen av korona-viruset i landet, og oppdaterer alle ansatte på råd og forholdsregler fra WHO og helsemyndighetene. De er i daglig kontakt med SOS-familiene på telefon, og følger også opp familiene i familieprogrammet med online støtte ut fra behov. Etablering av sosiale nettverk som Viber- og Facebook-grupper gjør det mulig for de voksne i programmene å holde kontakten, dele erfaringer og få støtte fra hverandre. 
 
Alle de ansatte i SOS-barnebyer jobber dedikert både for å sikre at flest mulig holder seg friske, og ikke minst opprettholde kontakten og støtte alle, både barn, ungdom og voksne i programmene så de ikke er alene i denne vanskelige tiden.  
 
SOS-barnebyer i Kosovo ønsker oss alle alt godt i disse krevende tider. 

En verdenskrise som denne vil også kunne få alvorlige langsiktige konsekvenser for de barna som trenger vår støtte aller mest, og som mer enn noensinne er avhengige av støtten de får fra våre bidragsytere, faddere og støttespillere. 

Denne filmen viser hvordan vi jobber med å gi barn og unge i våre programmer en mulighet til å utvikle seg og bli ressurspersoner i sitt lokalsamfunn. Dette trenger også Kosovo! 

Tusen takk for at dere i Politiets Fellesforbund er med på å gjøre dette mulig.