Gå til hovedinnhold

Drømmer om å gjøre Kosovo bedre

– Å oppleve kjærligheten fra SOS-moren min og det å så raskt bli så gode venner med de andre barna, er det jeg setter størst pris på med å få vokse opp i SOS-barnebyen, sier Goran.

12. desember 2019

Goran var seks år gammel da han i 2006 kom til SOS-familien sin i Pristina. Nå er han snart 19 år, og er klar på at han ønsker seg en utdanning som gjør at han kan være med å gjøre Kosovo til et bedre sted for de unge.

 

Vanskelig å få seg en god utdannelse

– Kosovo fortjener bedre enn hvordan det er nå. Våre politikere er korrupte og for unge er det ikke særlig god tilgang på utdanning, forteller Goran

Han er snart ferdig med siste semester på European School of Kosova i Pristina, og ser på mulighetene for videre utdanning. Det er fordeler og ulemper med både de private og de offentlige skolene.

–Privat skole er veldig dyrt og offentlige skole er veldig vanskelig å komme inn på. Det er egentlig resultatene på én nasjonal prøve som bestemmer om man kommer inn eller ikke – ikke hva man har gjort frem til da.

 

Samholdet og støtten har betydd alt

To tredjedeler av livet har han levd i SOS-familien. Vennskapene som har vokst frem og støtten fra SOS-moren og støtteapparatet rundt, har vært enormt viktig for ham.

– Jeg ble godt tatt imot fra dag én og er veldig glad for å ha vært en del av det samfunnet som har blitt skapt der. Det har vært veldig viktig både som motivasjon for å få til det jeg har ønsket og støtten jeg har fått når jeg har trengt det. Det har betydd alt.

 

For noen kan SOS barnebyer være livsavgjørende

Det beste for barn er å få muligheten til en god og tygg oppvekst i sin egen familie. Derfor er det å styrke familier i krise slik at de selv kan gi barna god omsorg, et viktig tiltak i SOS-barnebyers arbeid for å gi flest mulig barn en barndom de kan bygge seg et godt voksenliv på.

Siden arbeidet startet i Kosovo for tolv år siden har SOS-barnebyer støttet og bidratt til at 1300 barn og 350 familier har fått muligheten til en bedre hverdag og fremtidsutsikter.

Det er fremdeles mange barn og familier som har en svært vanskelig livssituasjon, og som trenger den støtten SOS-barnebyer tilbyr.

– Det er mange som har en tøff oppvekst i Kosovo. For dem kan hjelpen de får være avgjørende for om de klarer seg eller ikke. Hvem vet, kanskje fremtidens president i Kosovo er et barn som har vokst opp i eller fått støtte fra SOS-barnebyer, avslutter han.

Husker dere de fire jentene som hadde startet et prosjekt mot nettmobbing?

 

Les om dem her. 

Her er filmen de har laget, med engelsk oversettelse.